Aristophane

Vietsciences-Nguyễn Vũ Ngân Hà           20 tháng 07 năm 2004
 

Aristophane (# 445 TTC—#386 TTC) nhà thơ hài kịch Hy Lạp

 

 

Musée du Capitole

Euripide (Musée de Naples)

 

Tên Grec là Aristophanés, nhà thơ kài kịch Hy lạp sinh tại Athènes vào khoảng  445 trước Công nguyên và mất vào khoảng  386 TCN.

Ông đã viết trên bốn  mươi vở kịch mà phần lớn chúng ta chỉ được biết được từng  đọan. Chỉ có 11 tác phẩm là còn  lưu lại đến ngày nay và thuộc loại hài kịch cổ điển. Trong số các tác phẩm này gồm có những hài kịch châm biếm,  phê bình  về chính trị, văn học , triết học và xã hội lúc bấy giờ.

Đả kích chính trị:

Les Acharniens (425) và La paix (421) trong đó tác giả công kích  phe chiến tranh

Les Cavaliers (424) nơi này ông tấn công   Cléon, kẻ mị dân tối cao.

Les Nuées (423), Aristophane châm biếm Socrate rằng  đã  lầm lẫn với  phái Ngụy biện (sophistes).

Les Guêpes (422): Đem tổ chức các tòa án Athènes ra làm trò cười

Les Oiseaux (414): Công kích những chính thể không tưởng về chính trị và xã hội. Đem cái xã hội trong sáng  loài chim để nói về những cái xấu của cơ cấu chính trị, hành chính của Athènes lúc  bấy giờ.

Cũng như sau này trong  kịch phẩm Lysistrata (411) chống chiến tranh, nhất là cuộc chiến nơi bán đảo Péloponnèse (Morée) đã làm cho Athènes phải bị điêu tàn.

Đả kích văn học:

Les Thesmophories (411) tấn công Euripide (Salamine -480; Macédoine -406), nhà thơ bi kịch Hy Lạp.

Les Grenouilles (412) Loại văn chương trào phúng  chống lại Eschyle và Euripide.

Đả kích xã hội:

Sau khi Athènes  bị sụp đổ, Aristophane gần như bỏ hẳn văn chương  trào phúng về chính trị và thử đi hướng  mới như trong

L'Assemblée des femmes (392), ông  viết trào phúng về lý thuyết cộng  sản, công  kích chủ nghĩa nữ quyền.

Trong bản viết thứ nhì của  Plutus (388), Sự phân phối của cải không  đồng đếu, đưa ra hiệu quả của sự giàu nghèo. 

Nói tóm lại, tất cả các bản hài kịch của Aristophane phản ánh xã hội, về các chế độ chính trị của Hy Lạp  lúc bấy giờ, nhất lại là tại Athènes. Xem các hài kịch Aristophane chúng ta sẽ hiểu nhiều về xã hội Athènes lúc  bấy giờ.

Platon (427 - 347 TTC)Quintilien (30 - 100) -nhà hùng biện-, khen văn chương Aristophane.

Nhiều nhà  văn cổ điển bị ảnh hưởng  văn chương  Aristophane

  http://vietsciences.free.fr Nguyễn Vũ Ngân Hà