Antoine Laurent Lavoisier

Vietsciences-Võ Thị Diệu Hằng    12 tháng  03 năm 2004
 

Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) cha đẻ của môn hóa học mới 

"Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme"

Lavoisier và phu nhân

Truyền thuyết cho rằng Antoine Laurent de Lavoisier là cha đẻ của môn hóa học mới và công trình của ông đã làm biến mất ngành Giả kim (alchimie). Lúc đó  ông độc hành trong  cuộc cách mạng khoa học trước sự chống đối của giáo dục thời bấy giờ. Theo vài nhà sử học, ông được xem như nhà bác học có được đồng minh lẫn kẻ  thù.  Công trình của ông  rất quan trọng trong lịch sử ngành  Hóa  học.

Ông sinh năm 1743 tại Paris, là  con một biện lý (procureur) tại  Quốc hội. Mẹ ông mất sớm nên ông và em gái được bà ngoại nuôi sau đó thì người dì sống độc thân nuôi. Ông học trường Trung học  Mazarin, sau đó ghi danh học  Luật và đậu Cử nhân năm 1764 và  tiếp tục  học thành luật sư tòa án nhưng  ông  rất ham Khoa học nên thường xuyên đến  phòng thí nghiệm Guillaume Rouelle để  theo học  Toán và Thiên văn của tu sĩ  Nicolas Lois de la Caille  rồi làm phụ tá cho những cuộc hội nghị  của  ông Bernard de Jussieu. Ngoài ra vì ham thích ngành khoa học , vị luật sư trẻ tuổi này  quyết định theo nhà  khoa học tự nhiên  Jean Guettard.

Càng ngày ông càng  bị  lôi cuốn vào những  môn  khoa học, sau đó, lúc 23 tuổi ông  nhận được  huy chương vàng và được  đắc cử vô Hàn lâm viện Khoa học năm 1768

Mặc dù  mê  khoa học nhưng ông  cũng  làm trong ngành thu thuế, cưới con gái của  đồng nghiệp ông  năm 1771 và sáu năm sau ông trở thành quan thuế (fermier général). Cũng nhờ  làm trong ngành này mà  ông  giúp đỡ rất nhiều nhà khoa học nghèo như Berthollet, Vauquelin và  thành lập những phòng thí nghiệm cho các đồng nghiệp.

Làm việc  ở Arsenal, ông  nghiên cứu bột muối diêm (salpêtre). Chính trong phòng thí nghiệm ở Arsenal mà Lavoisier  đã làm được những thí nghiệm đầu tiên về  Hóa  học. Dùng hệ thống  cân, ông  làm các thí nghiệm về chất đốt từ năm 1774. Năm đó ông đốt cháy Thiếc trong bình đậy  kín và nhận xét rằng  khối lượng  tổng quát  vẫn giữ nguyên  không đổi. Ba năm sau, ông  lặp lại thí nghiệm với Thủy ngân. Nhờ thí nghiệm này, ông  phân tích được không khí, nhận định được  oxygen (O2), Nitrogen (N2) và  biến trở lại thành không khí  từ  oxygen và  nitrogen. Theo gương  Cavendish, ông chứng minh là  nước cũng tạo được do sự đốt cháy của Hydrogen do đó  nước  không  phải là  một nguyên tố duy nhất.  Năm 1781 ông thiết lập thành phần của  khí carbonic  (CO2) nhờ những  công trình trên  kim cương.

Về  Vật lý, ông cùng với Laplace  khảo cứu sự giãn nở chất rắn. Những nghiên cứu của  ông cho phép ông đo được  năng  lượng  nhiệt từ các phản ứng Hóa học.

Năm 1789 ông  hoàn thành Cách thức làm Danh pháp Hóa học  (La Méthode de nomenclature chimique). Lúc bấy giờ tên  thông dụng thưòng  kèm theo những chữ  phức tạp không nói lên  thực tế của vật chất mà họ định nghĩa , như Safran de Mars, fleur de bismuth, beurre d’arsenic, kermès minéral, cristaux de Lune . Ngoài ra một chất có  nhiều tên khác nhau  và  ngược lại, nhiều chất có cùng tên. Trước đó, năm 1777 Guyton de Morveau  cũng đã đề nghị chỉ nên dùng  một tên nhưng phải đúng  theo bản chất của vật thay vì dùng cả  một câu như những thí dụ trên. La Méthode de nomenclature chimique được giới thiệu cho Hàn Lâm Viện tháng  6 năm 1787   có  4 người ký tên:: Lavoisier, Guyton de Morveau, Fourcroy và Berthollet. Danh từ Khoa  học dựa trên tính chất khác nhau giữa những  đơn chất và  hợp chất, cho một một số  từ  như sulfat, acetat, borat để chỉ các  muối

 Năm 1789 in cuốn Tiểu luận Sơ cấp Hóa  học (Traité élémentaire de Chimie) trong đó đưa ra bộ Danh từ  Hóa học mới.

Cuối năm 1786, Guyton de Morveau đến ở  nhà của  Lavoisier. Cả hai cùng  lo việc  sửa đổi danh từ khoa học.  Với bài tiểu luận này, Lavoisier  muốn, một mặt giới thiệu toàn bộ Hóa  học trên cùng  một bản , một mặt cải tổ lại ngành Hóa  học bằng cách đào tạo những nhà  hóa  học  mới.

Trong thời kỳ cách mạng 1789, Lavoisier hăng hái tham gia cải tổ lại phép đo lường. Nhưng   qua năm 1792 Cách mạng Pháp chuyển hướng và qua năm 1793 thì trở nên quyết liệt: Hàn lâm viện bị giải tán, Hội nghị quốc ước (Convention) xử  trảm vua  Louis XVI và  bắt  bỏ tù  tất cả những quan thuế (fermiers généraux). Lavoisier bị  bỏ tù rồi bị giải ra Tòa án Cách Mạng và ngày 8 tháng  5, 1794 ông bị  xử trảm.

Sáng  hôm sau nhà Toán  học Joseph Louis Lagrange (1736-1813)  nói: "Họ chỉ cần  trong khoảnh khắc  để làm rơi cái đầu đó và  có thể  cả  một trăm năm cũng không đủ để  tạo ra  một cái đầu tương tự." (Il ne leur a fallu qu’un moment pour faire tomber cette tête et cent années peut-être ne suffiront pas pour en reproduire une semblable)

© http://vietsciences.free.fr, http://vietsciences.org    Võ Thị Diệu Hằng