Những nữ tiến sĩ Toán đầu tiên ở các Ðại học Bắc Mỹ

Vietsciences-Lucie Quỳnh Ngân         06/03/2005  

 

Năm 1789 cuộc cách mạng nổ bùng ở Pháp và bắt đầu những cải cách về tự do và bình đẳng ở Châu Âu.   Thế nhưng ở tại Pháp, đến gần 100 năm sau, phụ nữ mới có quyền thực sự bình đẳng với nam giới trong việc học ở cấp đại học.   Năm 1885 mới có cô Bortnicker là phụ nữ đầu tiên đậu bằng Thạc sĩ [1] về khoa học, và Dorothéa Klumpke là phụ nữ đầu tiên trình luận án tiến sĩ về khoa học địa lý.   Ðến 1888, mới có người phụ nữ đầu tiên : Louise-Amélie Leblois trình luận án tiến sĩ về khoa học.

         Ở Bắc Mỹ, phụ nữ cũng gặp nhiều khó khăn trước khì được bình đẳng với nam giới ở cấp đại học.  Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu hai trong số những phụ nữ đã đạt học vị tiến sĩ toán học, một ở Hoa kỳ và một ở Canada.

Winifred Edgerton Merrill

24 tháng 9, 1862 - 6 tháng 9, 1951

 

Winifred Edgerton là người phụ nữ đầu tiên đạt được học vị tiến sĩ về toán ở Bắc Mỹ.  Bà sinh năm 1862 tại Ripon, tiểu bang Wisconsin.  Bà học tư cho đến khi đậu bằng cử nhân (Bachelor of Arts) ở trường Cao đẳng  Wellesley College vào 1883.   Sau khi làm việc ở đại học Harvard bà được nhận vào học toán và thiên văn tại đại học Columbia.  

         Vào cuối năm học thứ hai, sau khi hội đủ các điều kiện về các môn học  và đã đậu hết các chứng chỉ  đòi hỏi, bà xin phép được nhận vào chương trình tiến sĩ.  Bà đã viết xong một tiểu luận trong toán học về việc giải thích theo hình học một số tích phân, và trong ngành toán về thiên văn bà đã nghiên cứu quỹ đạo của sao chổi năm 1883.  Tuy vậy, đơn của bà vẫn bị hội đồng khoa bác.  Bà trì chí, và nhờ sự hướng dẫn của giáo sư Barnard, chủ tịch hội đồng khoa, bà đã gặp từng hội viên trong Hội đồng khoa để trình bày trường hợp của bà.  Nhờ đó, trong lần họp kế tiếp, Hội đồng đã xét lại và chấp thuận đơn của bà.   Năm sau, bà được trình luận án và cấp phát văn bằng tiến sĩ toán.  Ðại học Columbia đã ghi nhận thành tích của bà bằng cách ghi hàng chữ "Bà đã mở cửa cho phụ nữ" dưới hình của bà treo trong một tòa nhà trong đại học.

         Bà đã dạy nhiều năm ở bậc đại học và đến năm 1906, bà mở trường Oaksmere dành cho nữ sinh.  Trường có tiêu chuẩn rất cao, và đến năm 1912, một chi nhánh của trường được mở ở Paris.  Bà điều khiển hệ thống trường này đến năm 1928.  Bà mất năm 1951.

 

Cecilia Krieger

l 9 tháng 4, 1894 - 17 tháng 8, 1974

Bà Cecilia Krieger sinh năm 1894  ở Jaslo, Ba-Lan lúc đó còn thuộc Áo.  Năm 1919, bà theo học toán một năm ở Ðại học Vienna, rồi năm sau cùng với bà mẹ và chị của bà sang Canada.  Bà theo học đại học Toronto, tỉnh Ontaro.  Lúc đó bà biết rất ít tiếng Anh, nhưng bà đã vượt qua được các khó khăn về ngôn ngữ và  đậu bằng cử nhân (Bachelor of Arts) năm 1924.  Năm sau, 1925, bà đậu bằng Cao học (Master of Arts), và bằng tiến sĩ toán năm 1930, với giáo sư bảo trợ là W. J. Webber.  Luận án tiến sĩ của bà nghiên cứu về lượng giác và hằng số Fourier.  Bà đã theo học Lý thuyết về số (Theory of Numbers) với giáo sư J. C. Fields, và Lý thuyết về các tập hợp với giáo sư Samuel Beatty.  

         Bà Krieger là người phụ nữ đầu tiên và là một trong ba người đầu tiên đã trình luận án tiến sĩ tại một trường đại học ở Canada.   Năm 1931, bà đã làm giảng sư một thời gian tại đại học  Göttingen và giảng dạy tại đại học Toronto.  Năm 1943, bà được nâng lên hàng giáo sư tại đại học Toronto, và tiếp tục dạy ở đó cho đến khi về hưu vào năm 1962.   Bà đã dịch ra tiếng Anh hai công trình của  Sierpinski: Introduction to General Topology (1934)General Topology (1952).  Bà mất năm 1974.

 

[1]  Thạc sĩ, dịch chữ agrégé.  Theo học trình ở Pháp, người có bằng cử nhân có thể thi lấy bằng thạc sĩ  về một môn học có dạy ở bậc trung học (toán, văn chương, sữ, địa, pháp văn, văn phạm vân vân).  Người thi đậu, được cấp bằng thạc sĩ và đương nhiên trở thành công chức, làm việc cho bộ giáo dục và được bổ nhiệm dạy theo chuyên môn của mình ở một trường trung học công lập.  Ngày trước, ông Phạm Duy Khiêm đậu bằng Thạc sĩ Văn phạm.  Khi ông còn trên đường về nước, nhà cầm quyền Pháp ở Việy Nam đã dành cho ông một chỗ dạy tại một trường trung học Pháp ở Việt Nam.  Ngoài các môn trên, Thạc sĩ Y khoa và Thạc sĩ Luật khoa là những người được nhận dạy hai môn này ở bậc đại học.  Các giáo sư Phạm Biểu Tâm và Trần Quang Ðệ là hai trong những Thạc sĩ Y khoa đã giảng dạy ở Việt Nam.
Danh sách phụ nữ được cấp phát bằng tiến sĩ Toán lần đầu tiên ở các trường đại học tại Hoa kỳ và Canada cho đến năm 1930.

 

Năm

Nữ tiến sĩ Toán đầu tiên

Trường Ðại học/Cao đẳng

1886

Winifred Edgerton

Columbia University

1893

Ida Metcalf

Cornell University

1894

Ruth Gentry

Bryn Mawr College

1895

Charlotte Cynthia Barnum

Yale University

1901

Roxana Hayward Vivian

University of Pennsylvania

1901

Charlotte Pengra

University of Wisconsin

1908

Mary Emily Sinclair

University of Chicago

1908

Elizabeth Ruth Bennett

University of Illinois

1909

Grace M. Bareis

Ohio State University

1911

Annie Dale Biddle

University of California

1911

Clara L. Bacon

Johns Hopkins University

1912

Cora B. Hennel

University of Indiana

1914

Suzan R. Benedict

University of Michigan

1917

Sister Mary Gervase

Catholic University

1917

Goldie Printis Horton

University of Texas

1917

Mary Curtis

Radcliffe College

1918

Josephine Robinson

Syracuse University

1924

Sally Elizabeth Carlson

University of Minnesota

1924

Bess M. Eversull

University of Cincinnati

1925

Sister Mary Teresa Gannon

Fordham University

1926

Florence L. Black

University of Kansas

1928

Marie Johanna Weiss

Stanford University

1929

Rose Whelan

Brown University

1929

Dorothy McCoy

University of Iowa

1929

Deborah M. Hickey

Rice University

1930

Dorothy Walcott Weeks

Massachusetts Instit. of Tech.

1930

Cypra Cecilia Krieger

University of Toronto

http://www.agnesscott.edu/lriddle/women/firstPhDs.htm

© http://vietsciences.free.fr Lucie Quỳnh Ngân