Trí tưởng tượng quan trọng hơn tri thức

Vietsciences-Hoàng Tụy     26/06/2007
 

Những bài cùng tác giả

Imagination is more important than knowledge

Tôi đi qua đại học ở nhiều nước, thấy nhiều nơi trưng ảnh Einstein, với câu nói bất hủ của ông: “Trí tưởng tượng quan trọng hơn tri thức” (Imagination is more important than knowledge”, mà họ chọn làm một phương châm đào tạo sinh viên.

 

Đọc cuốn sách hấp dẫn và đầy suy tư này, tôi càng thấy thấm thía vì sao Einstein đã đi đến kết luận trên. Rất mong các bạn trẻ tìm đọc cuốn sách này để giúp mình xác định hướng học tập, rèn luyện và tham gia nghiên cúu, sáng tạo trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, văn hoá, giáo dục.  

 

© http://vietsciences.free.fr  và http://vietsciences.org Hoàng Tụy