Danh ngôn thời Xuân Thu

Vietsciences-Từ Vũ      18 tháng 03 / 2004
   

BÙI-HÀNH-KIỆM

 • Kẻ sĩ cần nhất khí độ phải cho to, kiến thức phải cho rộng.

CHIẾN-QUỐC SÁCH

 • Không biết mà nói là ngu, biết mà không nói là hiểm.

CHU-HI

 • Cách trị nhà cốt ở hoà thuận, cách mưu sinh cốt ở siêng năng.

CỔ NGỮ

 • Việc tốt nhất ở thế gian không gì bằng cứu người nguy cấp thương kẻ khốn cùng.

CÔNG-NGHI

 • Không lấy bậy của ai là giầu; Không bị nhục với ai là sáng

ĐÀM-TỬ

 • Kẻ xa xỉ thì giầu mà vẫn không đủ, người kiệm ước thì nghèo mà tiêu vẫn có thừa.

 

DỊCH KINH

 • Người hay ít nói, người nông nỗi nhiều lời.

GIA NGỮ

 • Chớ nói nhiều, nói nhiều lỗi nhiều.
 • Quân tử nói bằng việc làm, tiểu nhân nói bằng ngọn lưỡi.

HÁN THƯ

 • Muốn cho người không nghe chẳng gì bằng đừng nói, muốn cho người không biết chẳng gì bằng đừng làm.

HẬU HÁN THƯ

 • Nền không chắc mà tường không cao thì sự bại hoại nằm sẵn ở đó.

HỨA HÀNH

 • Tâm không bình an, khí không hoà nhã thì lời nói hay lầm lỗi

KHỔNG TỬ

 • Dở nhất trong cái đạo xử thế là không thấy cái lỗi của mình.
 • Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
 • Kẻ sĩ không lo người đời chẳng biết mình mà chỉ sợ mình bất tài thôi.
 • Không oán trời, không trách người là quân tử.
 • Người khôn ngoan hỏi nguyên do lầm lỗi ở bản thân, kẻ dại khờ hỏi nguyên do ở người khác.
 • Người quân tử cầu ở mình, kẻ tiểu nhân cầu ở người.
 • Thấy người hay nghĩ sao cho bằng, thấy người dở tự xét mình có dở

KINH-VIÊN TIỂU-NGỮ

 • Kẻ có tính hay nghi ngờ đừng chớ cùng họ lo toan việc lớn.

LÃ KHÔN

 • Để tâm nghiền ngẫm mãi thì lẽ gì mà không nghĩ ra, kiên gan bền chí mãi thì việc gì mà làm chẳng nổi.
 • Việc làm nên trước mọi người, câu nói nên sau mọi người.

LÃ-TƯ-PHÚC

 • Có học vấn mà không có đạo đức là người ác, có đạo đức mà không có học vấn là người quê.

LÃO TỬ

 • Biết đủ trong cái đủ của mình thì luôn luôn đủ.
 • Biết người là trí, biết mình là sáng
 • Không có lỗi nào to bằng ham muốn; Không có tai hoạ nào to bằng không biết đủ.
 • Lo thắng người thì loạn; Lo thắng mình thì bình.
 • Lời thành thật thì không đẹp; Lời đẹp thì không thành thật.

LỄ KÝ

 • Sa chân thì chết đuối, sảy miệng thì chết oan.

LUẬN HÀNH

 • Người quân tử chẳng sợ cọp mà chỉ sợ miệng kẻ gièm pha.

LUẬN NGỮ

 • Người quyền thế chỉ biết hùng dũng mà không biết nghĩa thì làm loạn
 • Người thường dân chỉ biết hùng dũng mà không biết nghiã thì trm cướp.

LỤC TÀI-TỬ

 • Nuốt được cái cay đắng trong cái cay đắng mới làm được hạng người trên loài người.

LỤC-THẾ-NGHI

 • Làm việc vô ích để cầu phúc không bằng làm việc có ích để cứu người.

LÝ-TIÊU-VIỄN

 • Xử những việc khó xử càng nên khoan dung ; Xử với người khó xử càng nên trung hậu ; Xử thời buổi khó khăn càng nên tự nhiên như vô tâm.

MẠNH TỬ

 • Đối với kẻ tự hại thân dầu nói cũng bằng thừa. Đối với kẻ tự liều thân dầu giúp cũng vô ích.
 • Kẻ sĩ mà còn quyến luyến sự yên vui thuận tiện cho xác thịt thì tâm lụy chí hèn không đáng được gọi là kẻ sĩ.
 • Nghiã nhân là ngọn đuốc soi đường cho thiên hạ.
 • Ngu thì người ta khinh, khôn thì người ta ghét; Khôn mà làm như ngu mới thật là khôn.
 • Người ta chẳng chịu làm điều dở về sau mới có thể làm được điều hay.
 • Đọc sách mà không chịu tinh tường suy nghĩ là vùi dập đi cái công phu của người xưa.

© http://vietsciences.free.fr  Từ Vũ