Socrate đàm thoại với  Lamprodès, con trai ông

Vietsciences-Võ Thị Diệu Hằng      27/07/2004

 

Socrate  kể lại cho con trai ông, Lamproclès, những gì mà vợ ông  đã làm để dạy cho con biết thương mẹ 

Lamprodès:  Con  cũng muốn mẹ con làm vậy, trăm lần nhiều hơn nữa, nhưng không ai chịu nổi tính khí  dữ tợn của bà.

Socrate: Có khi nào con bị mẹ con cắn hay đá con bị thương như có  người ta nhận từ những con thú?

Lamprodès:  Không,  lạy Chúa, nhưng mà  bà nói những chuyện mà  không ai trên đời này muốn nghe cả

- Còn con, Socrate tiếp lời, con có nghĩ rằng mẹ con  đã nhọc nhằn biết bao vì những gì con đã gây ra ngày lẫn đêm, từ khi con còn trong nôi,  tiếng khóc, tiếng la, những  hành động  cáu gắt, cùng với biết bao là buồn lo khi con bệnh hoạn? [...] Còn con, cho dù mẹ con có nói gì thì mẹ con nói nhưng  không nghĩ điều xấu cho con mà ngược lại; bà muốn những điều tốt đến với con hơn bất cứ người náo trên đời. Vậy mà con  tức giận mẹ con sao? Hay con nghĩ là mẹ con muốn  con gặp điều xấu?

- Không, thật vậy, con không nghĩ vậy.

- Vậy thì người mẹ này lúc nào cũng sẵn sàng vì con, lúc con bệnh, bà chăm sóc  con bằng tất cả tấm lòng để con đươc khoẻ mạnh, [...] , đã vậy còn  mong trời thần cho con được nhiều của ci [...] người mẹ như vậy con cho là tính khí không chịu nổi? Theo cha thì nếu con không thể chịu đựng một người mẹ như vậy thì con sẽ không thể chịu đựng  cái tốt ở trên đời này

 

Xénophon, Mémorables, II, 2 (trad.Chambry, ed. Garnier)

 

© http://vietsciences.free.fr  http://vietsciences.net  Võ Thị Diệu Hằng

 

Socrate  kể lại cho con trai ông, Lamproclès, những gì mà vợ ông  đã làm để dạy cho con biết thương mẹ 

Lamprodès:  Con  cũng muốn mẹ con làm vậy, trăm lần nhiều hơn nữa, nhưng không ai chịu nổi tính khí  dữ tợn của bà.

Socrate: Có khi nào con bị mẹ con cắn hay đá con bị thương như có  người ta nhận từ những con thú không?

Lamprodès:  Không,  lạy Chúa, nhưng mà  bà nói những chuyện mà  không ai trên đời này muốn nghe cả !

- Còn con, Socrate tiếp lời, con có nghĩ rằng mẹ con  đã nhọc nhằn biết bao vì những gì con đã gây ra ngày lẫn đêm, từ khi con còn trong nôi,  tiếng khóc, tiếng la, những  hành động  cáu gắt cùng với biết bao là buồn lo khi con bệnh hoạn? [...] Còn con, cho dù mẹ con có nói gì đi nữa nhưng  không bao giờ nghĩ điều xấu cho con mà ngược lại; bà muốn những điều tốt đến với con hơn bất cứ người nào trên đời. Vậy mà con  tức giận mẹ con sao? Hay con nghĩ là mẹ con muốn  con gặp điều xấu?

- Không, thật vậy, con không nghĩ vậy.

- Vậy thì người mẹ này lúc nào cũng sẵn sàng vì con, lúc con bệnh, bà chăm sóc  con bằng tất cả tấm lòng để con đươc khoẻ mạnh, [...] , đã vậy còn  mong trời thần cho con được nhiều của ci [...] người mẹ như vậy con cho là tính khí không chịu nổi? Theo cha thì nếu con không thể chịu đựng một người mẹ như vậy thì con sẽ không thể chịu đựng  cái tốt ở trên đời này.

 

Xénophon, Mémorables, II, 2 (trad.Chambry, ed. Garnier)

 

© http://vietsciences.free.fr http://vietsciences.org   Võ Thị Diệu Hằng