Tiểu sử GS Nguyễn Văn Đạo1. Nguyễn Văn Đạo (10/08/1937- 11/12/2006)

Ngày sinh: 10/8/1937
Nơi sinh: Chí Tiên, Thanh Ba, Phú Thọ
Quốc tịch: Việt Nam


2. Quá trình được đào tạo


Trường Trung học Hùng Vương, Phú Thọ: Tốt nghiệp Trung học Phổ thông, 1954
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Tốt nghiệp Đại học ngành Toán: 1957
Đại học Lômônôsốp, Matscơva, Nga: Tiến sĩ Toán-Lý, 1965
Bảo vệ Luận án Tiến sĩ khoa học, Đại học Bách Khoa Varsovie, Ba Lan, 1976
 


3. Các chức vụ đảm nhiệm về Giáo dục và Khoa học


Giảng viên Cơ học lý thuyết, Đại học Bách Khoa Hà Nội (1957 - 1977)
Giáo sư Cơ học (1980)
Chủ nhiệm Bộ môn Cơ học lý thuyết, Đại học Bách Khoa Hà Nội (1960 - 1962), (1965 - 1970)
Phó Chủ nhiệm khoa Toán Lý, Đại học Bách Khoa Hà Nội (1969 - 1977)
Phó Viện trưởng - Tổng thư ký Viện Khoa học Việt Nam (1977 - 1993)
Viện trưởng đầu tiên Viện Cơ học, Viện Khoa học Việt Nam (1979 - 1990)
Giám đốc đầu tiên Đại học Quốc gia Hà Nội (1994 - 2001)
Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội (từ 2001)
Chủ tịch Hội đồng Khoa học tự nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ (từ 1996)
Tổng biên tập Tạp chí Cơ học của Việt Nam (từ 1979)
Ủy viên Ban Biên tập các Tạp chí khoa học Quốc tế : Advances in Mechanics và Problems of Mechanical Engineering & Automation.
 


4. Các hoạt động xã hội trong nước và quốc tế:


 Chủ tịch Hội Cơ học Việt Nam (từ 1982)
 Đồng Chủ tịch Hội đồng cố vấn của Đại học Quốc tế RMITVN (Australia, 2001 - 2005)
 Chủ tịch Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài (từ 2002)
 Phó Chủ tịch ủy Ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam (1986 - 1994)
 Ủy viên Hội đồng Hòa Bình Thế giới (từ 1996 - 1989)
 Phó Chủ tịch ủy Ban Hòa Bình Việt Nam (từ 1998)
Ủy viên ủy Ban Quốc gia về Thập Kỷ Quốc tế phát triển Văn hóa của Việt Nam (1991 - 1997)
Ủy viên ủy Ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam (từ 1996)
Đại diện của Việt Nam trong Hiệp Hội Cơ học Quốc tế (IUTAM) (từ 1990)5. Các sách, báo, công bố


Công bố: 103 bài báo khoa học ở trong và ngoài nước, 12 sách chuyên khảo, Chủ biên 5 cuốn sách về các nhà khoa học lớn của Việt Nam (Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa, Lê Văn Thiêm)

  • Cơ học lý thuyết (xuất bản năm 1969).
  • Cơ học giải tích.
  • Phương pháp tiệm cận ứng dụng trong lý thuyết dao động phi tuyến" (Applied Asymptotic Methods in Nonlinear Oscillations) ...


 

6. Các phần thưởng và danh hiệu vinh dự


Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (1971)
Huân chương kháng chiến hạng nhì (1983)
Huân chương Lao động hạng nhất (2001)
Giải thưởng Nhà nước của Ukraina (do Tổng thống trao tặng) về những cống hiến trong khoa học Toán Lý (1996)
Giải thưởng Hồ Chí Minh trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (2000)
Được bầu là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Tiệp Khắc (1988)
Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới thứ ba (1999)
Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Ukraina (2000)
Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học châu Âu (2002)
 

 

           © http://vietsciences.free.fr  http://vietsciences.orghttp://vietsciences2.free.fr