TÁC GIẢ  CAO HUY THUẦN

 

Giáo sư émérite Đại Học Picardie

Nguyên giám đốc Trung tâm nghiên cứu về Cộng đồng Âu châu tại Đại học Picardie

 

 Sách xuất bản trong nước :

- Thượng đế, Thiên nhiên, Người, Tôi và Ta (Triết lý luật và tư tưởng Phật giáo)

(NXB TP Hồ Chí Minh, 2000)

- Giáo sĩ thừa sai và chính sách thuộc địa của Pháp tại Việt Nam, 1857-1914

(NXB Tôn giáo, 2002)

- Từ Đông sang Tây (chủ biên cùng với Nguyễn Tùng, Trần Hải Hạc, Vĩnh Sính)

(NXB Đà Nẵng, 2005)

- Tôn giáo và xã hội hiện đại (NXB Thuận Hóa/Phương Nam, 2006)

- Nắng và Hoa (tái bản, NXB Văn Hóa Sài Gòn, 2006)

- Thế giới quanh ta (NXB Đà Nẵng, 2007)

 

 

©  http://vietsciences.free.fr  và http://vietsciences.org