NỘI QUY VIETSCIENCES

Kính thưa Quý Vị,

 Như chúng tôi đã trình bày trong Nội Quy: Các bài đăng trên trang  http://vietsciences.org http://vietsciences.free.fr, đều do các tác giả và Vietsciences giữ bản quyền. Do đó, nhất thiết cần phải có ý kiến cuả tác giả và Vietsciences trước khi một bài viết được trích đăng. Nhưng đã nhiều tháng nay các tác giả cộng tác viên của Vietsciences than phiền có những sách, báo và các trang web đã đăng  bài mà không có phép của tác giả lẫn Vietsciences, thậm chí các bài viết còn bị đổi tên tác giả hay xóa luôn tên tác giả lẫn nguồn. Điều này sẽ gây nhiều phiền phức  vì những trang web khác sẽ  tự do sao chép để cuối cùng các bài viết giá trị sẽ trôi nổi không còn biết ai là cha đẻ. Nên chúng tôi quyết định:

- Với những trang web online: Chúng tôi sẽ nêu tên trang web lẫn nguồn những  bài viết không có sự đồng ý của tác giả và Vietsciences để yêu cầu tháo gỡ.

- Với những  sách, báo đã trích đăng, chúng  tôi yêu câu các sách, báo liên lạc với Vietsciences để gởi nhuận bút xứng đáng đến các tác giả.

  

Nội quy

 

 

Vietsciences là một tổ chức phục vụ hoàn toàn vô vụ lợi (non-profit organization, organisation à but non lucratif).

Chúng tôi trân trọng và cảm ơn tất cả các đóng góp và bài vở tham gia cuả mọi giới.  Tuy nhiên, khi viết bài hay đăng các ý kiến trên diễn đàn cũng như việc trích dẫn hoặc in lại các bài vở này phải đồng ý và tuân theo nội quy sau đây:

 

1-

 


 

Bài đăng hay ý kiến viết trên diễn đàn phải nằm trong mục tiêu đã đề ra trong lời mở đầu cuả trang WEB: Nhằm hướng dẫn, khích lệ, đóng góp kinh nghiệm trong các ngành khoa học hay góp phần rèn luyện, phát hiện, phát triển tài năng và đào tạo các khoa học gia Việt Nam.

 

2-

 

 

c bài đăng không thể và không được có những lời lẽ  khích bác hay thiếu tế nhị, thiếu văn minh, vi phạm tiêu chuẩn đạo đức chung.  Vietsciences sẽ dành quyền đục bỏ hay loại hẳn các bài viết vi phạm nội qui này

 

3-

 

 

Các bài viết có liên quan đến chính trị sẽ không được đăng ngoại trừ các khảo cứu có tính khoa học.  Nhằm phục vụ SV/HS trong nước, chúng tôi đề nghị tránh các đề tài tế nhị có liên quan đến tình hình thời sự chính trị trong nước nói chung.

 

4-

 

 


 

Trang WEB này không là chỗ để giải các bài tập khó, không là chỗ để khoe tài năng và càng không là đấu trường cho các cãi vã xung đột.  Những quan điểm ý kiến trái ngược về khoa học phải được trình bày một cách thận trọng trong tinh thần tương nhượng nhau. Các phân tích đúng-sai hay các dị biệt có thể được nêu lên nhưng không được  có những lời lẽ khích bác hay đụng chạm đến tư cách và danh dự cuả bất kỳ một cá nhân, tập thể nào. 

 

5-

 


 

Chúng tôi đề nghị dùng tiếng Việt làm ngôn ngữ chính cuả trang WEB; tuy nhiên, sẽ không loại bỏ truờng hợp dùng tiếng nước ngoài (một phần hay toàn bộ bài đăng) hoặc các loại cổ ngữ  trong những trường hợp đặc biệt; chẳng hạn như những từ mới chuyên khoa chưa có từ tương đương hoặc tác giả bài viết không hiểu biết đủ về Việt ngữ.

 

6-

 

 


 

Mỗi tác giả cuả các bài viết sẽ giữ phần trách nhiệm cho bài đăng cuả mình cũng như là có quyền tuỳ ý cung cấp điạ chỉ liên lạc đến độc giả.  Ví lý do tôn trọng quyền cá nhân, Vietsciences sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin riêng nào cuả các tác giả.  Tuy nhiên, chúng tôi đề nghị tác giả các bài viết chuyên khảo cung cấp cho Vietsciences điạ chỉ e-mail (điện thư) và một vài thông tin cá nhân (nếu được yêu cầu) như là phưong tin để liên lạc khi có những câu hỏi hay vấn đề cần thiết.

 

7-


 

Ðể giúp tiện việc cập nhật hóa càc bài viết, Vietsciences xin đề nghị tác giả các bài đăng hãy đề ngày  tháng vào trong mỗi bài của mình

 

8-

 

 

 


 

Về việc trích đăng hoặc in lại:
Các bài đăng trên trang http://vietsciences.free.fr đều do các tác giả và Vietsciences giữ bản quyền. Do đó, nhất thiết cần phải có ý kiến cuả tác giả và Vietsciences trước khi một bài viết được trích đăng. Mọi chi tiết liên quan xin liên lạc về vietsciences.free.fr@gmail.com
Trong trường hợp Vietsciences cho phép đăng lại: mỗi bài đăng lại phải có ghi rõ tên tác giả, tên dịch giả (nếu có) cũng như dòng điạ chỉ đầy đủ xuất xứ cuả trang WEB: "http://vietsciences.free.fr http://vietsciences.
org "

 

9-

 

 


 

Ngoại lệ cho nhu cầu học tập và rèn luyện:
Riêng, cá nhân, sinh viên, học sinh, và thầy cô đang làm công tác trực tiếp giảng dạy có thể chép lại hay phổ biến các bài đăng trong trang này để dùng cho mục đích học tập và rèn luyện nhưng không được phép dùng các tài liệu hay trích dẫn từ trang WEB này dưới các hình thức có tính cách kinh doanh hoặc trục lợi riêng tư bất chính. Trong mọi trường hợp sinh viên, học sinh hay thầy cô đăng hoặc in lại bài vở cho mục đích học tập và giảng dạy trong phạm vi trường lớp xin ghi rõ tên tác giả, tên dịch giả (nếu có) và địa chỉ xuất xứ: "http://vietsciences.free.fr http://vietsciences.org " trong mỗi bài đăng hay in lại.

 

         Chân thành cảm ơn                                                        Vietsciences