Những khám phá và phát minh khoa học

Vietsciences-Nguyễn Toàn    08/12/2004

 
NĂM
KHÁMPHÁ / PHÁT MINH
 
 
Quốc tịch
1543
Mặt Trời, trung tâm thái dương hệ
Copernic PhầnLan
1590
Luật về sự rơi các vật
Galilée Ý
1609
Luật về chuyển động của các hành tinh
Johannes Kepler Đức
1662
Tỷ lệ giữa áp suất các chất khí và thể tích
Robert Boyle ÁiNhĩLan
1669
phosphore
Hennig Brand Đức
1675
arsenic
Nicolas Lémery Pháp
1676
Luật nén các khí
Edme Mariotte Pháp
1678
Thuyết sóng về ánh sáng théorie ondulatoire de la lumière
Christian Huygens HòaLan
1687
Luật về lực hấp dẫn và chuyển động
Isaac Newton Anh
1751
nickel
Axel Cronstedt Thụy Điển
1755
magnésium
sir Humphry Davy Anh
1766
hydrogène
Henry Cavendish Anh
1768
Hình học mô tả géométrie descriptive
Gaspard Monge Pháp
1772
azote
Daniel Rutherford Anh
1774
oxygène
Joseph Priestley

Karl Sheele

Anh

ThụyĐiển

1774
chlore
Karl Sheele ThụyĐiển
1779
glycérine
Karl Sheele ThụyĐiển
1781
Hành tinh Uranus
William Herschel Anh
1783
Cấu tạo của không khí
Cavendish Anh
1785
Luật về lực tĩnh điện
Charles de Coulomb Pháp
1789
Nước javel
Claude Berthollet Pháp
1789
Những  luật về sự biến đổi khối lượng
Antoine Lavoisier Pháp
1795
titane
Martin Klaproth Đức
1797
chrome
Louis Vaquelin Pháp
1803
Cấu tạo nguyên tử của vật
John Dalton Anh
1811
Giả thuyết về phân tử
Amadeo Avogadro Ý
1811
iode
Bernard Courtois Pháp
1817
cadmium
Friedrich Stromeyer Đức
1820
Điện từ
Hans Christian Oersted ĐanMạch
1820
quinine
Pierre Pelletier Pháp
1824
silicone
Jöns Berzelius Thụy Điển
1826
brome
Antoine Balard Pháp
1826
Luật điện từ
André Ampère Pháp
1827
Luật cảm ứng điện
Georg Ohm Đức
1827
Nhôm
Hans Christian Oersted ĐanMạch
1831
chloroforme
Justus von liebig

Soubeiran

Đức

Pháp

1831
Cảm ứng điện từ
Michael Faraday Anh
1839
ozone
Christian Schönbein Đức
1841
uranium
Martin Klaproth Đức
1846
Hành tinh Neptune
Johann Galle Đức
1847
nitroglycéryne
Sobrero Ý
1864
Thuyết điện từ về ánh sáng
James Clerk Maxwell Anh
1868
hélium
Sir William Ramsay Anh
1869
Bảng phân loại tuấn hoàn
Dimitri Mendeleiev Nga
1886
Sóng điện từ
Henrich Hertz Đức
1886
fluor
Henri Moissan Pháp
1894
argon (khí hiếm)
Sir William Ramsay

Baron Rayleigh

Anh
1895
Tia X
Wilhelm Röntgen Đức
1896
Chất phóng xạ
Antoine Becquerel Pháp
1897
électron
Sir Joseph Thompson Anh
1898
radium
Pierre và Marie Curie Pháp
1900
Thuyết lượng tử
Max Planck Đức
1901
vitamines
wildiers Bỉ
1905
Thuyết tương đối thu hẹp
Albert Einstein ThụySĩ
1913
Sơ đồ Russel-Hertzsprung

(Bảng phân loại theo độ lớn của sao)

Henri Russel

Eijnar Hertzsprung

 
1913
Số nguyên tử
Henry Moseley Anh
1915
Thuyết tương đối
Albert Einstein ThụySĩ
1919
proton
Ernest Rutherford Anh
1923
insuline
Frederick Bouting canadien
1924
nature ondulatoire de l' électron
Louis de Broglie  
1926
Cơ học sóng
Erwin Schrödinger Áo
1927
Hệ thức bất định
Werner Heisenberg Đức
1929
pénicilline
Alexander Fleming écossais
1930
Hành tinh Pluton
Clyde Tombaugh Mỹ
1931
deutérium (hydrogène nặng)
Harold Urey Mỹ
1932
neutron
James Chadwick Anh
1932
positron
Carl Anderson Mỹ
1934 Chất phóng xạ nhân tạo

Frédéric và Irène Joliot-Curie

Pháp
1935
sulfamides
Gerhard Domagk Đức
1935
Sự hiện diện của hạt méson
Hideki Yukawa Nhật
1937
cortisone
Edouard Kendall Mỹ
1940
plutonium
G-T-Seaborg Mỹ
1941
Rhésus
Karl Landsteiner Áo
1950
Thuyết trường thống nhất (champ unifié)
Albert Einstein ThụySĩ-Mỹ
1950
Thuyết vật chất tạo thành liên tục
Fred Hoyle Anh
1955
phản-proton
Emilio Segré, Owen Chamberlain Mỹ
1958
Vòng đai bức xạ bao quanh trái đất
Van Allen Mỹ
1963
quasars
Thomas Mattews et Allan Sandage Mỹ
1967
pulsars
Đại học Cambridge Anh
1969
Tổng hợp các enzim
Đại học Rockfeller Mỹ
1974
Hạt tử psi
Các phòng thí nghiệm Mỹ
1977
Hành tinh nhỏ Chiron đi theo quỹ đạo giữa Saturne và Uranus
Charles Kowal Mỹ
1981
23 vệ tinh quanh Saturne
N.A.S.A. Mỹ

 

© http://vietsciences.free.fr  Nguyễn Toàn