Vietsciences-Nghiêm Phong Tuấn     05/06/2007
 

Apache

 Những bài cùng tác giả

 

 

 

 

 

 

Apache là một hệ mã có chức năng là thu nhận những thông điệp đến từ mạng Web, và phân phát nó cho những chương trình xử lí trong máy tính, rồi hồi âm kết quả việc xử lí, trả lại cho nơi xuất xứ của thông điệp. Tiếng Anh gọi một hệ phân phát như thế là Web Server. Apache là hệ được phổ thông nhất trên thế giới. Trong hiện tại, Apache không có sẵn trong phần mã thông thường của các máy. Nhưng bạn có thể đi tìm nó trên mạng Internet và gài nó vào máy của bạn.

Trong những chương trình xử lí thông điệp, ta có thể có : hệ PHP, hệ CGI, v.v. Những chương trình này cũng có trên mạng Internet, để bạn gài vào máy của mình mà sử dụng.

Trên mặt quay ra mạng Web, phần mã của một máy tính có 32678 cửa (Anh: port), được đánh số từ 0 trở lên. Khi dựng lên một hệ phân phát như Apache, bạn dành cho nó một cửa. Những thông điệp di chuyển trên mạng Web đều mang địa chỉ của nơi nhận (gọi là địa chỉ Internet). Thí dụ:
http://hatayservices.com:4080/sample.php


Một thành tố của địa chỉ đó là số cửa nói trên (mặc nhiên hay được ghi một cách hiển hiện -- trên đây số cửa là 4080). Khi đạt tới máy tính của bạn thì một thông điệp được chuyển vào hệ phân phát có cùng số cửa.

Để lựa chọn chương trình xử lí được nhận một thông điệp, APACHE thường dựa vào phần tiếp tố, tức cụm chữ đi theo dấu chấm cuối cùng, trong địa chỉ nơi nhận của thông điệp. Chẳng hạn, một thông điệp có địa chỉ kết thúc bằng cụm ".php" thường được chuyển cho chương trình PHP ; trong thực tế, thường là như thế ; trên nguyên tắc, khi dựng nên hệ PHP, bạn phải đăng kí với hệ APACHE, và trong việc đăng kí, bạn chọn cụm chữ nào sẽ đi với PHP.

 

Sách này có mục đích là trình bày những khái niệm cơ bản về APACHE và những tham số thông thường bạn có thể dùng, để dựng nên một hệ APACHE thích ứng được những nhu cầu của bạn.

Để bắt đầu vào sách, bạn mở file StartApache.html, và cứ theo lời chỉ dẫn.

 

 

Muốn vào sách, bạn cũng có thể bấm vào đầu dây "Tiếp" ở dưới đây

 

Tiếp

  ©  Nghiêm Phong Tuấn