Vietsciences-Nghiêm Phong Tuấn     12/06/2007
 

 Những bài cùng tác giả

 

 

 

 

Bộ sách điện-tử này có mục đích là dẫn bạn lập nên những trang PHP.

PHP không có gì là lý thuyết. Chỉ hoàn toàn là thực dụng. Bộ sách này chỉ cho bạn cách dùng một vài chức năng cốt yếu của PHP, qua những thí dụ cụ thể, mà bạn có thể chạy trên máy của mình.

Muốn theo hiểu một cách dễ dàng những lời giảng trong sách, bạn nên theo sát mỗi thí dụ. Muốn thế, trước khi vào đề, bạn phải dựng nên một môi trường thực nghiệm trong máy của bạn. Môi trường này gồm ba thành phần, ba hệ thống : PHP, MySQLApache.

Trong phụ lục (APPENDIX) của sách, có ba chương dẫn bạn cách vào mạng Internet tìm ba hệ thống đó và gài vào máy của mình. PHP và Apache thuộc loại mã nguồn mở, bạn có thể tự do sử dụng. MySQL thì bạn được miễn phí, nếu dùng riêng cho mình chứ không dùng trong thương mại.

Để bắt đầu vào sách, bạn mở file StartPHP.html, và cứ theo lời chỉ dẫn. Sách viết bằng tiếng Anh, nhưng trong sách những thí dụ là cốt, chắc bạn có thể đọc, không có gì là khó khăn lắm. Những trang PHP chủ yếu dựa vào HTML. Vậy bạn nên có một khái niệm, dù là sơ đẳng về HTML. Chương đầu của bộ sách HTML giúp bạn hiểu HTML là gì.

 
 
Muốn vào sách, bạn cũng có thể bấm vào đầu dây "tiếp" ở dưới đây

Tiếp


 

 

 

 

  ©  Nghiêm Phong Tuấn