Hình ảnh các WORKSHOPS 2006

 

 

Những hình ảnh hội thảo Ứng Dụng CNTT trong y khoa

Ngày 28 tháng 7 năm 2007, tại TTYK MEDIC

GS Nguyễn Văn Tuấn mở đầu bằng bài Sai lầm y khoa, rất ấn tượng với các biểu thống kê.

TS Nguyễn Đình Nguyên với bài Ứng Dụng CNTT trong y khoa và tình hình CNTT y khoa thế giới.

 

 

 

Báo cáo viên chụp hình lưu niệm sau hội thảo.

 

Để có tài liệu và tin tức đầy đủ, xin mời bấm link :

http://www.tinhocykhoa.com/hoithaotinhocykhoa.htm

 

© http://vietsciences.org   và  http://vietsciences.free.fr http://vietsciences2.free.fr