Muốn nhận biết sự có mặt của lactic acid:

Vietsciences - Hoàng Văn Vinh  trả lời   23/082006
 

Tôi đang tìm hiểu về acid lactic. Có một phản ứng dùng thuốc thử màu Uffelmann, khi có mặt của acid lactic thì màu đen chuyển sang  vàng. Vietsciences có thể giúp tôi hiểu rõ hơn phản ứng này được  không? Có loại phản ứng  nào để thử sự có mặt của acid lactic nữa không?

Hau Nguyen <damsana@yahoo.com>

 

Điều chế thuốc thử Uffelmann :

- Cho 2% dung dịch phenol tinh chất vào trong  nước. thêm dung dịch FeCl3 cho tới khi dung dịch phenol chuyển thành màu tím.

- Hoặc lấy 20 ml nước + 3 giọt FeCl3 + 3 giọt phenol đậm đặc (dung dịch A)

Thuốc thử Uffelmann

Nhỏ vài giọt dung dịch A lên chất lấy từ dạ dày,

- Nếu có acid chloryhric, sẽ  làm mất màu dung dịch

- Nếu có acid lactic, dung dịch sẽ chuyển ra màu vàng

Một cách khác để nhận biết sự có mặt của lactic acid:

 Trong lĩnh vực công nghệ sinh học, người ta thường sử dụng các chủng vi sinh vật có khả năng sinh ra lactic acid được gọi chung là nhóm vi khuẩn lactic (ví dụ như: Lactobacillus salivarius, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus  Lactobacillus plantarum....). Nhóm vi khuẩn lactic này có ý nghĩa rất lớn đối với những nghiên cứu về vi sinh vật cũng như trong đời sống con người (ví dụ: chúng có khả năng sinh ra các hoạt chất kháng khuẩn như: Acid lactic, Acid acetic, hydrogen peroxyd, diacetyl và bacteriocin...ngoài ra vi khuẩn lactic còn là nhóm vi khuẩn Probiotic phổ biến).

       Sau đây là 2 cách vi khuẩn lactic sử dụng các nguồn Carbon để biến đổi thành Acid lactic (quá trình này được gọi là lên men).

 

      Lên men lactic đồng hình

 

C6H12O6 ®  2CH3CHOCOOH + xKcal

                      Acid lactic

 

Lên men lactic dị hình

 

C6H12O6  ®  CH3CHOCO2H + HCO2(CH2)2CO2H + CH3CO2H + CH3CHOH + H2 + CO2 + xKcal

                 Acid lactic          Acid succinic      Acid Acetic        Ethanol

                     

Từ những hiểu biết trên về vi khuẩn lactic mà người ta thường hay sử dụng 2 phương pháp sau để nhận biết sự có mặt của acit lactic do nhóm vi khuẩn này sinh ra:

Cách 1:  Đo pH của dung dịch

Nuôi cấy vi khuẩn lactic trong môi trường MRS (nuôi cấy dịch thể), nếu vi khuẩn này sinh ra Acid lactic thì nó sẽ làm cho pH của môi trường giảm xuống. Khoảng chênh lệch thu được về pH chính là khả năng sinh Acid lactic mạnh hay yếu của vi khuẩn đó.

 

Cách 2: Dựa vào khả năng phân giải CaCO3

Nuôi cấy vi khuẩn lactic trong môi trường MRS có bổ sung CaCO3 (nuôi cấy trên đĩa thạch), nếu vi khuẩn này sinh ra Acid lactic thì nó sẽ phân giải được CaCO3 (2H+  + CO32- ®  CO2 + H2O).

Dựa vào sự biến đổi về màu sắc trên đĩa thạch mà người ta đánh giá được khả năng sinh Acid lactic của vi khuẩn đó.

1 : Vi khuẩn lactic

2 : Acid lactic phân giải CaCO3 (có màu xanh)

3 : Môi trường MRS có bổ sung CaCO3 (có màu vàng)

4 : Đĩa thạch

Hình: Khả năng phân giải CaCO3 của vi khuẩn sinh Acid lactic

 

* Môi trường MRS: (Môi trường dùng để nuôi cấy vi khuẩn lactic)

Casein peptone, tryptic digest

10.00

g

Cao thịt (Meat extract)

10.00

g

Cao nấm men (Yeast extract)

5.00

g

Glucose

20.00

g

Tween 80

1.00

g

K2HPO4

2.00

g

CH3CO2Na (Acetat Natrium)

5.00

g

(NH4)2 citrate (Citrat ammonium)

2.00

g

MgSO4 x 7 H2O

0.20

g

MnSO4 x H2O

0.05

g

Nước cất

1000.00

ml

Điều chỉnh sao cho pH khoảng 6.2 - 6.5.

© http://vietsciences.org   và  http://vietsciences.free.fr http://vietsciences2.free.fr   - Hoàng Văn Vinh