Tưởng nhớ Giáo sư Nguyễn Văn Đạo

Vietsciences- Nguyễn Quang Riệu       23/12/2006

 

Những bài cùng tác giả

Sự ra đi đột ngột của anh Nguyễn Văn Đạo làm chúng ta, những người đã từng quen biết anh, ai cũng bàng hoàng. Trong những cuộc tiếp xúc với anh Đạo, khi anh làm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và gần đây khi anh là Chủ tịch Hội Liên lạc với Người Việt Nam ở nước ngoài, tôi nhận thấy ở anh một nhà khoa học chân chính, cởi mở, ân cần và gần gũi đối với trí thức Việt kiều về nước tham gia giảng dạy và phổ biến khoa học. Cuối tháng 10 vừa qua, chúng tôi may mắn được gặp lại cả hai anh chị Đạo tại thủ đô để hàn huyên. Anh Đạo đã vui lòng viết lời tựa cho cuốn sách tôi vừa viết xong và sắp được xuất bản trong nước. Tôi không ngờ đây là những dòng viết cuối cùng vừa súc tích lại vừa tình cảm của anh.

Paris, ngày 11 tháng 12 năm 2006

Nguyễn Quang Riệu

Đài thiên văn Paris

           © http://vietsciences.free.fr  http://vietsciences.org  Nguyễn Quang Riệu