Tin buồn

Vietsciences- 18/06/2008  
 

Chúng tôi được tin thân mẫu của anh Nguyễn Thế Tài

Cụ bà  Nguyễn Thị Giỏi
P
háp danh Diệu Đạo
đã về cõi Phật ngày 15 tháng 06 năm 2008, nhằm ngày 12 tháng 05 năm Mậu Tý tại Bruxelles, hưởng thọ 85 tuổi.

Lễ hỏa táng sẽ cử  hành ngày thứ sáu 20 tháng 06  năm 2008  lúc 09g30 tại Crématorium d’Uccle, 61 avenue du Silence, 1180  Bruxelles.

    Nguyễn thế Tâm - Trần Hoài Nam Anh và các con

   Nguyễn thị Tiến

   Nguyễn thị Bạch Tuyết - Bùi văn Dân

   Nguyễn thế Tài -  Đỗ Mai Anh và các con       

Vietsciences  xin thành thực chia buồn cùng anh chị Nguyễn Thế Tài và toàn thể gia đình.

 

             http://vietsciences.free.fr  và http://vietsciences.org