Giải Anna-Greta Crafoord

Vietsciences-Nguyệt Trinh       25/02/2005  

 

Giải Thưởng Anna-Greta Crafoord dành cho Luận Án Y Học xuất sắc nhất.

Vào những năm 70, Anna-Greta và Holger Crafoord đã cống hiến vô số cho viện Locus Medicus Lundensis. Nguồn tài trợ đầu tiên 100,000 bảng là giải thưởng Anna-Greta Crafoord dành cho Luận Án Y Học xuất sắc nhất trong năm. Cộng với các nguồn trợ giúp khác và lợi nhuận thu được, tổng số tài khoản của Quỹ Tài Trợ lên đến 324,000 vào cuối năm 1999.

The Heads of Department within the Faculty of Medicine (xin tạm dịch, Chi Trưởng của ngành Y Dược, cấp Giảng Sư) sẽ đề cử người có triển vọng thắng giải trong số các Tiến Sĩ dự ứng trong năm.

Hội Y Dược tại Lund sẽ chỉ định người thắng giải qua một công trình thực nghiệm do viện Locus Medicus Lundensis giao phó.

Tại buổi lễ trao giải thưởng tổ chức vào tháng Tư, người thắng giải sẽ thuyết trình luận án của mình. Nếu là một tổ chức thì mỗi thành viên trong nội bộ sẽ trình bầy phần của mình. Tất nhiên nội dung và lề lối trình bầy luận án phải mực chuẩn đúng thể thức của học viện đòi hỏi ở sinh viên, đồng thời nó phải rõ ràng cho quần chúng hiểu được dễ dàng, cũng như đưa ra đầy đủ chất lượng về công cuộc nghiên cứu căn bệnh Thấp Khớp mà diễn giả đã đặt tâm tư vào.

Người thắng giải năm 2001 là Bác Sĩ Magnus Korsgren tại Khoa Thần Kinh Nội Tuyến, chuyên ngành tế bào sinh học thuộc viện Sinh Lý Học và Khoa Học Thần Kinh tại Lund (the Department for Neuroendocrine Cell Biology, Department of Physiology and Neuroscience). Số tiền thưởng là 25,000 bảng.

© http://vietsciences.free.fr Nguyệt Trinh