Giải Crafoord

Vietsciences-Nguyệt Trinh     19/04/04                                 
 

1/ Quỹ Tài Trợ Holger Crafoord

Vào 1980, Holger Crafoord cống hiến 3 triệu bảng tiền tệ Thụy Điển cho tổ chức với nguyện vọng đặt để như sau,

"Quỹ tài trợ nầy không chỉ dành riêng cho bất cứ cá nhân hoặc đoàn thể nào, mà nó dùng với mục đích nâng cao nền giáo dục khoa học và nghiên cứu, cũng như dùng chăm sóc, dạy dỗ hướng dẫn thanh thiếu niên. Tuy nhiên, ngoài mục đích chính như trên, Quỹ Tài Trợ còn có thể trợ giúp để nâng cao công tác từ thiện, xã hội, nghệ thuật, thể thao hoặc các công việc hướng thượng mang kết quả tốt đẹp khác ..."

Quỹ Tài Trợ Anna-Greta and Holger Crafoord cống hiến ngày càng nhiều, vào 2002 tổng số giá trị hiện hữu lên đến 1,100 triệu bảng. Quỹ Tài Trợ thực thụ là một tổ chức hợp pháp độc lập được Hội Đồng Quản Trị tài lý.

Bắt đầu từ buổi thành lập, Hội Đồng đã nhận hơn 14,000 đơn xin tài trợ và đã phê chuẩn cho những mục đích nguyện vọng khác nhau với số tài trợ hơn 600 triệu bảng. Văn phòng chính của Quỹ Tài Trợ đặt tại số 8 đường Malmövägen 8, thành phố Lund.

2/ Giải Thưởng Crafoord

Giải Crafoord được tặng thưởng vào Ngày Crafoord (Crafoord Day) hằng năm vào tháng Chín, qua buổi lễ do chính Đức Vua chủ kiến tại Viện Hàn Lâm Khoa Học Hoàng Gia Thụy Điển.[Royal Swedish Academy of Sciences]

Các ứng viên thắng giải do Hàn Lâm Viện Khoa Học đề cử, trong đó không hẳn chỉ là một cá nhân mà có thể là toàn bộ tổ chức. Tiêu chuẩn của Giải Crafoord tương tự như Giải Nobel. Các đề tài dự ứng được tuyển chọn cũng tương đương như ở Giải Nobel. Trong Ngày Crafoord, các ứng viên thắng giải sẽ trình bầy lời ngỏ trong bài diễn thuyết của mình, bài diễn thuyết  Crafoord Lecture

Ngoài ra, Hàn Lâm Viện còn khoản đãi một buổi thảo luận có tính cách quốc tế về những tiểu tiết đáng lưu ý trong các đề tài có tầm ảnh hưởng quan trọng mà báo chí thời sự từng đề cập nhắc nhở trong năm. Buổi chiêu đãi được tổ chức tại Lund và Stockholm.

  Giải thưởng này để dành cho những công cuộc nghiên cứu không có trong giải thưởng Nobel và bao gồm các khoa học sau đây:

 1. •  Toán học và thiên văn học [Mathematics and astronomy]

 2. •  Khoa học Ðịa lý [Geosciences]

 3. •  Sinh học, nhất là về môi sinh học [ecology]

 4. •  Về bệnh thấp khớp [Polyarthritis]

Lịch trình phát giải theo bộ môn dựa trên chu kỳ sáu năm như sau:

 1. ·        Year 1 cho môn Toán

 2. ·        Year 2 cho môn Geosciences

 3. ·        Year 3 cho môn Sinh học

 4. ·        Year 4 cho môn Thiên văn

 5. ·        Year 5 cho môn Geosciences

 6. ·        Year 6  cho môn Sinh học

 7. ·        Year 7 cho môn Toán

 8. ·        và tiếp tục như trên

 

Tổ chức Crafoord và gia đình ông bà Holger và Anna-Greta Crafoord tài trợ cho giải thưởng này.  Vì ông Holger Crafoord bị đau đớn trong đời về bệnh thấp khớp nên một phần tài trợ được dành cho các công cuộc nghiên cứu có tính cách đặc biệt về các bệnh này.  Tổng số tiền dành cho quỹ tài trợ lên đến 60 triệu đồng krona Thụy điển (SEK).

 • Riêng tặng thưởng về Bệnh Thấp Khớp được công bố vào năm thứ 3 của chương trình. Giải thưởng về Bệnh Thấp Khớp chỉ được ban tặng khi đề tài chọn lựa cho cuộc nghiên cứu về Bệnh Thấp Khớp thực thụ có thành quả tiến triển tốt đẹp.

  Thêm vào đó, một phần cống hiến của Quỹ Tài Trợ dành riêng cho các công trình nghiên cứu tại Hàn Lâm Viện vào những mục đích vừa bàn ở trên.

  Giải thưởng và các phần tài trợ khác được Quỹ Tài Trợ Anna-Greta và Holger Crafoord cống hiến một phần, phần khác là do Quỹ Tài Trợ Crafoord trợ giúp.

  Vào 1980, Hàn Lâm Viện Khoa Học Hoàng Gia Thụy Điển nhận được nguồn tài trợ đầu tiên của ông bà Crafoord, sau đó còn nhận thêm nhiều con số cống hiến khác. Ngày nay, tổng giá trị của Quỹ Tài Trợ Anna-Greta và Holger Crafoord's lên đến khoảng 60 triệu bảng.

  Nói chung, giải thưởng và các nguồn trợ giúp của Quỹ Tài Trợ Anna-Greta và Holger Crafoord được Quỹ Tài Trợ Crafoord cũng như các khoảng phúc lợi khác từ quỹ nầy tài quản.

  3/ Nghiên Cứu về Bệnh Thấp Khớp

  Do nhiều năm Holger Crafoord từng đau khổ về chứng bệnh Thấp Khớp nghiêm trọng, vào 1986 bà Anna-Greta người vợ góa của ông đã cống hiến 3 triệu bảng cho một quỹ tài trợ mới thành lập, đó là Quỹ Tài Trợ Anna-Greta Crafoord dành cho công cuộc nghiên cứu về căn bệnh Thấp Khớp. Lá thư ngỏ của bà ghi sau:

  "Mục đích của nguồn tài trợ nầy không phải dành riêng cho bất cứ cá nhân hoặc đoàn thể nào cả, mà nó dùng để khích lệ ủng hộ các nghiên cứu y học, đặc biệt là bệnh Thấp Khớp, dựa trên một nền tảng rất căn bản. Qua đó, bất cứ khám phá tìm tòi đúng đắn nào về căn bệnh Thấp Khớp ở thanh thiếu niên đều được trợ giúp để nghiên cứu."

  Vào 1988, Quỹ Tài Trợ Anna-Greta Crafoord đã cống hiến thêm 7 triệu bảng, tổng cộng con số so với buổi đầu là 10 triệu bảng. Thời gian bồi đắp số vốn tăng lên hơn 20 triệu vào cuối năm 2002.

  Quỹ Tài Trợ chỉ tặng thưởng hạn chế một số tài khoản lớn vào căn bệnh Thấp Khớp nói riêng. Song, sẵn sàng trợ giúp công cuộc nghiên cứu nầy với các hình thức khác nói chung.

  Hội Đồng Tài Quản (The Grants Committee) của Quỹ Tài Trợ sẽ quyết định ai là người được hưởng phúc lợi. Các nhà nghiên cứu được tài trợ sẽ dùng công quỹ đó cho việc nghiên cứu của mình trong vòng một năm, tất nhiên có cơ hội được gia hạn thêm thời gian cần thiết. Con số trợ giúp tùy thuộc vào lợi nhuận rút từ số vốn của Quỹ Tài Trợ.

  4/ Quy Định của Nguồn Trợ Giúp

  Quỹ Tài Trợ chia nguồn trợ giúp ra 2 thể thức như sau:

 • Cấp học bổng và tài trợ các công cuộc nghiên cứu cấp tiến sĩ và hậu tiến sĩ. • Dùng chăm sóc, giáo dục thanh thiếu niên dưới 25 tuổi. Dùng trong các công tác thể thao, nhân đạo, xã hội cũng như văn hóa. Nguồn trợ giúp chỉ dùng giúp các ứng viên ở Scania, trường hợp ngoại lệ nếu dùng vào công tác văn hóa thì Quỹ Tài Trợ sẽ cứu xét nếu công việc ấy tạo lưu ý đáng kể với quốc gia.


 • Vào mùa Xuân, nguồn trợ giúp sẽ cấp cho các ứng viên ở đề mục thứ 1. Thời hạn chót để nạp đơn là đầu tháng 2.

  Các ứng viên sẽ được Academic Council cứu xét (xin tạm dịch, Hội Đồng Học Viện), sau đó Grants Committee of the Foundation (xin tạm dịch, Hội Đồng Tài Quản của Quỹ Tài Trợ) sẽ quyết định vào cuối tháng 5. Ngân khoảng bắt đầu cấp vào tháng 8 cho đến khi ứng viên nhận đủ số tài trợ cần thiết.

  Vào mùa Thu, nguồn trợ giúp sẽ cấp cho các ứng viên ở đề mục thứ 2. Thời hạn chót để nạp đơn là đầu tháng 9. Sau khi Hội Đồng Tài Quản của Quỹ Tài Trợ cứu xét, Hội Đồng Quản Trị (the Board) sẽ quyết định vào cuối tháng 11.

  http://www.crafoord.se/cs-e.htm

  Vietsciences bổ túc thêm ngày 27/02/05

  © http://vietsciences.free.fr Nguyệt Trinh