Rabindranah Tagore - William Faulkner - John Steinbeck

Từ Vũ                                  ngày 16 tháng  03  năm 2004 
 

Rabindranah Tagore

Tiểu sử Rabindranah Tagore (1861-1941)

- Nếu bạn khép cửa không nhận tất cả những lỗi lầm, sự thật sẽ bị ở lại ở bên ngoài

- Chỉ có ảo tưởng mới dễ dàng. Sự thật luôn luôn khó khăn.

- Ảo tưởng là sự thể hiện đầu tiên của sự thực.

- Chấp nhn không có nghĩa là nhìn nhận


- Niềm tin như một con chim càm thấy ánh sáng và cất lời ca khi ngày chưa lên

- Giòng sông chẳng bao giờ gặp biển nếu không có bờ cưỡng buộc.
 

- Người lữ hành phải gõ hết mọi cánh cửa trước khi đến cửa của mình

- Khi bạn ngắt cánh hoa, bạn không hiểu thấu được cái đẹp của hoa .

- Tôi không cầu xin được che chở trước hiểm nguy nhưng cầu có thể đương đầu với chúng
 

 

William Faulkner (1897-1962)

- Con người là tổng cộng những khổ đau của chính họ


- Khôn ngoan tột đỉnh nghĩa là có những giấc mơ đủ lớn để không lạc hướng khi đeo đuổi chúng


- Để trở thành vĩ nhân, cần phải làm việc 99% .


- Nỗi buồn trong tình yêu không những vì tình yêu không thể bền lâu mà còn có những thất vọng do nó tạo ra đã bị quên lãng quá nhanh.


- Người ta tin rằng chính sự cô đơn mà họ thử cố trốn thoát chớ không phải với chính họ tự  giải thoát
John Steinbeck (1902-1968)

Tiểu sử John Steinbeck


Một chút tình yêu như một chút rượu ngon…Nếu quá độ một trong hai thứ sẽ làm ngưới ta bệnh hoạn.


Người ta có thể hãnh diện về bất cứ cái gì nếu đó là tất cả cái mà họ có.


Người ta thường làm điều xấu khi quá sung sướng.


Người mà anh đã tước đoạt mọi thứ, hiện không còn nằm dưới quyền anh nữa. Thêm một lần nữa người đó được hoàn toàn Tự-Do.