Giải Nobel Sinh lý/Y học 2006 và ngành Sinh học Phân tử

Vietsciences- Nguyễn Trọng Cơ      30/11/2006
 

Những bài cùng tác giả

Năm nay giải Nobel Sinh lý/Y học, với số tiền thưởng 1.4 triệu Mỹ kim, được phát cho hai khoa học gia Hoa kỳ tương đối trẻ, có công trình khảo cứu được công bố cách đây không lâu, năm 1998. Đó là các ông Andrew Z. Fire và Craig C. Mello. Ông Fire sinh năm 1959 (47 tuổi), làm việc tại Stanford University School of Medicine, Stanford, California, Hoa kỳ. Còn ông Mello thì sinh năm 1960, và cũng làm việc tại một đại học Hoa kỳ, University of Massachusetts Medical School, Worcester, Massachusetts.

 

Tại quê nhà, sau khi được tin thắng giải hai ông rất ngạc nhiên vì nghĩ rằng những người được chọn thường phải có tuổi và đã có đóng góp khảo cứu từ lâu. Trong khi đó tại Thụy điển uỷ ban tuyển chọn đã coi khám phá của hai ông về RNA interference (tạm dịch: Sự Can thiệp của RNA) là một trong những công trình có tính cách cơ bản trong lãnh vực điều khiển những tin tức di truyền (genes). Khám phá này đã soi sáng những tiến trình sinh học phức tạp mà các nhà khảo cứu đã không thể giải thích được từ nhiều năm qua.

 

Để giúp các độc giả không ở trong ngành sinh học hiểu rõ hoạt động của RNA và thấy tầm quan trọng của khám phá đặc biệt này, người viết sẽ ôn lại một số ý niệm căn bản của ngành sinh và hoá học.

 

 

Tế bào, DNA, RNA và ngành Sinh học phân tử

 

Ta biết rằng tế bào (cell) là đơn vị xây dựng cơ bản của mọi sinh vật. Dựa vào cơ cấu của tế bào, người ta chia sinh vật thành hai loại. Một loại cấu tạo bởi những tế bào đơn giản, tuy có màng tế bào (cell/plasma membrane) và tế bào chất (cytoplasm) nhưng không có nhân (nucleus), gọi là prokaryote (pro: trước; karyote: nhân). Vi trùng/vi khuẩn (bacteria) là một thí dụ của loại này. Loại kia, thành hình bởi những tế bào phức tạp hơn. Bên trong màng tế bào, ngoài tế bào chất, còn có những tiểu nội bào (organelles; bộ phận nhỏ), và đặc biệt, nhân tế bào. Loại này có tên khoa học eukaryote (có nhân), cấu tạo nên phần lớn sinh vật như cây cỏ, động vật. Trong quá trình tồn tại lâu dài, đặc tính của tế bào hiện tại được truyền từ tế bào mẹ trong sự bào phân, và sau đó được đưa xuống các thế hệ con, cháu. Từ lâu các khoa học gia đã biết rằng tính di truyền này chịu ảnh hưởng của những nhiễm thể (chromosomes). Ở những eukaryotes các nhiễm thể có dạng sợi và nằm trong nhân (trong tế bào người có 23 cặp nhiễm thể). Còn ở những prokaryotes thì nhiễm thể có thể có dạng sợi hoặc tròn.

 

Từ thế kỷ thứ 19 các khoa học gia đã cố gắng tìm hiểu cơ cấu và cơ chế hoạt động của các nhiễm thể. Những chất như DNA (DeoxyriboNucleic Acid), RNA (RiboNucleic Acid), protein (cấu tạo bởi các amino acids),... được coi là có liên hệ ít nhiều đến quá trình di truyền (1). Trong khoảng  thời gian 1934-1944 hai khoa học gia F. Griffith và O. Avery, qua nhiều thí nghiệm, đã chứng minh được rằng những phân tử DNA giữ vai trò quan trọng nhất trong các hoạt động di truyền. Từ đó một ngành khảo cứu di truyền tập trung vào các phản ứng sinh hóa (biochemistry), đặc biệt áp dụng vào các phân tử nucleic acid, ra đời. Đó là ngành Sinh học phân tử (molecular biology). Tuy nhiên, vì hiện tượng di truyền quá phức tạp nên trong một thời gian dài ta không thấy nhiều tiến bộ.

 

 

Cấu trúc DNA và sự lập lại (replication)

 

Mãi đến năm 1953 khi hai nhà sinh hoá J.D. Watson và F.H.C. Crick, dựa vào những bản chụp DNA dùng tia X của khoa học gia M. Wilkins (2), công bố một mẫu cấu trúc phân tử của DNA, thì hoạt động của DNA mới trở nên rõ ràng. Theo đó, nucleic acid được cấu tạo bởi nhiều đơn vị nhỏ mang tên nucleotides. Đặc biệt các nucleotides này liên kết thành hai dải, cuộn vào nhau giống như hình một cầu thang xoắn (double helix; double-stranded). Sự khám phá của các ông Watson và Crick đã có ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ vào mọi hoạt động khảo cứu sinh học, và mở rộng chân trời cho ngành di truyền phân tử (molecular genetics hay molecular biology).

 

Về cơ cấu, mỗi nucleotide gồm ba phần. Trước hết là nhóm phosphat (chứa Phosphor, P). Nhóm này nối với nhóm thứ hai, một deoxyribose, còn gọi là penrose sugar (nhóm đường có cơ cấu không gian hình 5 cạnh). Sau đó là một nhóm phân tử khác có tên là gốc nitrogen (nitrogenous base). Các gốc nitrogen gồm bốn loại chính: cytosine (tên tắt là C), thymine (T), adenine (A), và guanine (G). Sau này người ta thấy có thể có uracil (U) trong một số tế bào sinh vật đặc biệt.

C và T thuộc họ pyrimidines, có cơ cấu không gian hình sáu cạnh mà đỉnh là các nguyên tử Carbon hay Nitrogen. A và G thuộc họ purines trong đó cơ cấu không gian là hai hình sáu và năm cạnh dính liền nhau. Tóm lại mỗi nucleotide gồm một nhóm phosphat, một deoxyribose (đường), và A, G, C, hay T (gốc nitrogen). Một cách đơn giản, trong hình ảnh cầu thang xoắn DNA, hai dải hai bên, cấu tạo bởi các nhóm phosphat và đường, giữ vai trò cột chống. Còn các bậc thang thì làm nên bởi những cặp gồm hai gốc nitrogen. Từ gen (gene) vốn được dùng để chỉ một đơn vị di truyền, nay chính là một phần của dây DNA chứa các nucleotides này. Còn từ hệ gen (genome) (3) thì được dùng để chỉ toàn bộ tin tức di truyền chứa trong DNA của một sinh vật.

 

Chính sự thay đổi thứ tự của các nhóm phân tử của các gốc nitrogen trên mỗi dải đã tạo nên một hệ thống mã ký (code), có thể lưu trữ tin tức liên hệ đến đặc tính của từng bộ phận trong sinh vật. Tỷ như nếu chuỗi AGGTAACTT mang một ý nghĩa nào đó thì chuỗi CGGTTTAAA mang một ý nghĩa khác. Hai dải của dây xoắn DNA có tính bổ túc (complement) do tính hút của các nối hóa học giữa các gốc. Thí dụ như gốc A của dải 1 chỉ có thể nối với gốc T của dải 2. Tương tự C chỉ nối với G. Do đó khi biết chuỗi gốc của một dải ta có thể suy ra chuỗi gốc của dải kia, nghĩa là tin tức của cả dây DNA.

 

Những tin tức di truyền này, vốn liên hệ đến sự sắp xếp của các amino acid (4), được biểu thị bởi những chuỗi ba gốc nitrogen, gọi là triplets (cặp ba; còn có tên là codons), thí dụ như CGA, TTA, hay CGT,... Dựa vào tin tức liên hệ đến thứ tự của nhóm amino acid tương ứng, người ta thấy rằng một đơn vị di truyền gen thuờng gồm một nhóm Đề xướng (promoter), một chuỗi những triplets, và cuối cùng là một Chuỗi kết thúc (terminator sequence). Trong thập niên 1960s hai nhà sinh hóa M. Nirenberg và and H. G. Khorana (5) đã có công giải mã (decipher) hệ mã ký của DNA. Công trình khảo cứu này đã mở đầu cho nhiều khám phá quan trọng trong ngành sinh học phân tử mà ta sẽ nói tới ở phần sau. Bây giờ ta hãy bàn về quá trình tự lập lại của DNA.

 

Như trên đã trình bày, các chuỗi chứa những gốc A, G, C, T trong DNA giữ những tin tức di truyền từ tế bào mẹ. Khi tế bào sinh sản do bào phân thành hai tế bào con thì tin tức di truyền phải được mang xuống mỗi tế bào mới này. Do đó mỗi DNA phải tự lập lại để tạo ra hai DNA mới giống hệt nhau. Quá trình lập lại được khởi đầu bằng sự tách hai dải DNA trong dây double helix  nhờ một số enzymes (enzim; chất xúc tác; cấu tạo bởi các protein) đặc biệt. Tại chỗ mở, một trong hai dải của dây xoắn DNA tạo nên một đoạn DNA mới có tên là Đoạn Okazaki (Okazaki fragment) (6). Với nguyên liệu là các nucleotides hiện diện trong nhân, nhờ sự trợ giúp của các enzymes, và qua tin tức của DNA cũ, đoạn Okazaki đã tạo nên một dây xoắn DNA mới giống hệt dây cũ. Như vậy dây xoắn DNA mới sẽ gồm một dải cũ và một dải mới. Lưu ý là khi một dải của DNA cũ tách ra để tạo DNA mới thì ngay khi đó, trong dây xoắn DNA cũ, một dải mới được tổng hợp để thay thế. Quá trình trên được gọi là Sự lập lại bán bảo toàn (semiconservative replication) vì trong mỗi DNA mới sinh ra, một trong hai dải cũ được dùng lại.

 

 

DNA và sự sản xuất protein

 

 Ta hãy trở lại với protein, một thành phần vô cùng quan trọng của các tế bào sinh vật. Cấu tạo bởi các amino acid, protein hiện diện dưới nhiều dạng khác nhau, trong mọi tế bào để xây dựng hầu hết các bộ phận trong sinh vật. Trong con người, protein tạo nên tóc, da, móng tay, xương, bắp thịt,... cùng hàng ngàn hormones khác nhau, mà insulin là một. Protein cũng là thành phần xây dựng các xúc tác (enzymes) quan trọng trong tế bào. Để có sự đồng nhất trong mỗi cơ quan của sinh vật, khi một tế bào mới được sinh ra thì những protein cũng phải được cấu tạo theo đúng loại thích hợp. Theo đó các amino acid trong protein phải được sắp xếp ở những vị trí nhất định. Các khoa học gia đã chứng minh được rằng chính hệ thống mã ký (code) trong DNA đã điều khiển sự sắp xếp này.

 

Protein được tổng hợp trong tế bào chất (cytoplasm). Những tin tức để sắp xếp amino acid (genetic code) được truyền đến đây từ DNA qua trung gian của RNA (ribonucleic acid). RNA rất giống như DNA trừ một chi tiết. Nhóm đường ribose của RNA nhiều hơn nhóm đường deoxyribose của DNA một nguyên tử Oxygen (để tạo nhóm OH; hydroxyl). Trước kia, người ta tưởng RNA chỉ có uracil (U) thay vì thymine (T), nhưng sau này người ta tìm thấy T ở một số RNA.

 

Có ba loại RNA tham gia vào tiến trình tổng hợp protein. Thứ nhất là RNA chuyển tin (messenger RNA; mRNA). Thứ hai là  RNA chuyển vận (transfer RNA; tRNA), và cuối cùng là RNA tạo ribosome (ribosomal RNA; rRNA). Ribosomes, vốn là những hạt tròn nhỏ cấu tạo bởi rRNA và protein, được coi như một loại xưởng sản xuất protein. Cả ba RNA này được tổng hợp bởi một loại xúc tác tên RNA polymerase. Trong các prokaryotes, vì không có nhân nên quá trình tổng hợp protein đơn giản hơn là trong các eukaryotes.

 

Tiến trình được khởi đầu với giai đoạn Sao chép (transcription), trong đó một dây mRNA được RNA polymerase tổng hợp dọc theo một dải của dây xoắn DNA. Như trên đã nói, từ tin tức của một dải ta có thể biết tin tức của cả DNA. Do đó mRNA chỉ cần chép tin tức từ một trong hai dải. Khởi đầu dây xoắn DNA được mở ra tại nhóm đề xướng, phần đầu của gen. Sau đó các triplets được đọc và các gốc tương ứng được tạo ra trong mRNA. Các gốc này là thành phần bổ túc (complementary) của những gốc nguyên thủy trong dải DNA đang được đọc. Ngoài ra, các gốc T của DNA sẽ được thay thế bởi gốc U. Cho tới khi gặp tín hiệu ngừng trong chuỗi kết thúc, giai đoạn sao chép hoàn tất. Dây xoắn DNA đóng lại, và dải mRNA thành hình. Các triplets trong mRNA thuờng được gọi là codons và chỗ kết thúc trong một gen được gọi là stop codon.

 

Trong những tế bào có nhân (eukaryotes), các mRNA sẽ chui ra khỏi nhân và đến gặp các ribosomes, nơi chế tạo protein. Tại đây giai đoạn Chuyển dịch (translation) bắt đầu. Đó là lúc mRNA gặp tRNA với những amino acid mà tRNA đã chọn lựa trong lúc mRNA được tổng hợp.

Trong tRNA còn có những anticodons, thành phần bổ túc của codons. Với codon và anticodon tRNA có đầy đủ tin tức giống như trong DNA để xếp đặt các amino acid theo đúng thứ tự hầu tạo thành loại protein thích hợp. Tiến trình tiếp tục qua từng codon cho đến khi gặp stop codon thì giai đoạn chuyển dịch kết thúc, và một protein thành hình. 

 

 

DNA, RNA và virus

 

 Đa số bệnh tật trong các sinh vật là do vi trùng (bacteria) (7)  hoặc virus. Khác với vi trùng vốn cấu tạo bởi các tế bào, virus chỉ gồm một vỏ protein (gọi là capsid), bên trong có chứa những   

tin tức di truyền (DNA hoặc RNA). Capsid có nhiều hình dạng khác nhau. Có thể là hình xoắn (helical), hoặc khối đối xứng 20 mặt hình tam giác (icosahedral),...virus rất nhỏ, từ 10 dến 400 nm (nano mét; 1nm = 10**-9 m, 10 luỹ thừa -9 m hay 1/1,000,000,000 mét), do đó phần lớn không thể nhìn thấy bằng kính hiển vi thường. Kinh hiển vi điện tử (electron microscope) hay được dùng để quan sát virus.

 

Chỉ trong một số virus đặc biệt mới có cả hai DNA và RNA, còn trong phần lớn các loại virus người ta chỉ tìm thấy hoặc DNA, hoặc RNA. virus được chia làm bốn loại do cơ cấu của nhóm di truyền. Loại thứ nhất chứa DNA cấu tạo bởi hai dải nucleotides (double-stranded DNA; dsDNA). Loại thứ hai mang DNA chỉ có một dải (single-stranded DNA; ssDNA). Loại thứ ba chứa RNA hai dải (double-stranded RNA; dsRNA), và loại thứ tư có RNA một dải (single-stranded RNA; ssRNA). Mặc dầu có tính di truyền, nhưng vì không có enzymes và ribosomes như trên đã đề cập nên virus không thể tự sinh sản. Do đó virus phải tấn công các tế bào của các sinh vật để vào đó tạo môi trường sinh đẻ. Ngoài ra khi tiếp xúc với các tế bào, một số virus có thể dùng màng của tế bào chủ để tạo một bao bên ngoài capsid, và được gọi là virus Có bao (enveloped virus).  

 

Cho đến nay người ta biết là mỗi loại virus kể trên là nguyên nhân của một số bệnh khác nhau.

Thí dụ như loại dsDNA virus gây ra các bệnh đậu mùa (smallpox), thủy đậu (chicken pox), ung nhọt, ung thư,... ssRNA virus có thể gây ra bệnh sởi (measles), bạch cầu (leukemia), AIDS (Acquired ImmunoDeficiency Syndrome; virus sinh bệnh này được gọi là HIV, Human ImmunoDeficiency Virus)(8),... Những HIV chứa RNA này thuộc loại virus có khả năng tái tạo dây DNA từ RNA, được gọi là  retrovirus (virut phản hồi). Khi tạo trở lại được dây DNA, retrovirus không những có thể tạo protein cho chính chúng mà còn có thể mang tin tức di truyền đến các tế bào con cháu.

 

 

Sự Can thiệp của RNA (RNA Interference; RNAi)

 

Biết được hoạt động của DNA và RNA, từ lâu các khoa học gia đã cố gắng tìm cách điều khiển các hoạt động này qua một ngành khảo cứu có tên gene control (điều khiển gen). Trong đó, kỹ thuật gen (gene technology), một áp dụng đưa các gen (thí dụ như RNA) vào tế bào để tạo những protein mới, được đặc biệt chú ý. Như trên đã nói, mRNA giữ vai trò mang tin tức di truyền từ DNA để  tạo protein. Ta cũng đã biết là mRNA chỉ lấy tin tức từ một dải của DNA. Dải này thường được gọi là sense DNA và mRNA sinh ra, vốn chỉ có một dải, còn mang tên là sense mRNA (mRNA cảm). Người ta có thể tạo ra RNA bổ túc của sense mRNA và gọi đó là  antisense mRNA. Khi các sense và antisense mRNA cặp (pair) với nhau thì chúng tạo nên RNA hai dải (dsRNA) như đã kể ở trên.

 

Một cách tổng quát, vì đã hiểu rõ quá trình sản xuất protein nên khi đưa RNA mới vào các tế bào sinh vật, ta có thể đoán trước được những kết quả. Tuy nhiên trong những năm 1990s, có một số kết quả kỳ quặc đã làm các khoa học gia bối rối, không sao giải thích nổi. Thí dụ như muốn làm tăng mầu đỏ của một loại hoa, ta đưa vào những gen kích thích loại mầu này. Thế nhưng mầu đỏ không những không tăng mà hoa còn trở thành trắng. Biết rằng có những phản ứng ở mức phân tử đã can thiệp vào hoạt động của gen, nhưng không ai có thể đưa ra lời giải thích thỏa đáng.    

 

Trong số những khoa học gia theo dõi sự can thiệp này, hai ông Fire và Mello đã thực hiện một loạt những thí nghiệm rất ngoạn mục. Các RNA khác nhau mang gen đào tạo bắp thịt được chích vào một loại giun có tên khoa học Caenorhabditis elegans. Qua một thời gian dài quan sát, hai ông tìm ra những kết quả quan trọng sau. Thứ nhất các sense RNA không gây ảnh hưởng rõ rệt vào tế bào. Thứ hai, một mình antisense RNA cũng không gây ảnh hưởng. Tuy nhiên nếu chích cả hai loại trên vào cùng một lúc thì con giun bị co giật giống như hệ gen tạo bắp thịt bị rối loạn. Biết rằng hai loại RNA trên đã tạo nên RNA hai dải (double-stranded RNA; dsRNA), và mặc dầu đã mang những mã ký di truyền để sinh sản protein cho bắp thịt, RNA này đã làm ngưng lặng (silencing) vai trò di truyền của gen. Quá trình đặc biệt vừa kể được mang tên là RNA interference (RNAi; Sự can thiệp bởi RNA).

 

Để giải thích nghịch lý không những làm không sinh sản protein mà còn cản trở hoạt động này, hai ông cho rằng RNAi gồm một loạt phản ứng phá huỷ do xúc tác. Một cách đơn giản, khi vào tế bào, RNA hai dải đã kết hợp với một phức hợp protein (protein complex) có tên Dicer (9), và bị cắt thành từng đoạn. Một loại phức hợp protein khác có tên RISC (10) nối kết với những đoạn này và loại đi một trong hai dải của RNA. Như vậy RNA được đưa vào đã mất khả năng tạo protein mới. Hơn thế nữa, từ đây dải RNA còn lại nằm trong RISC giữ vai trò phá huỷ. Ta biết rằng trong sinh vật, ở mỗi cơ quan, mỗi lúc đều có một số tế bào chết đi, và một số sinh ra, do đó các protein phải được sản xuất liên tục để cơ quan (ở đây là bắp thịt) hoạt động bình thường. Do đó các mRNA cũng phải được sao chép liên tục để tham gia công việc tạo protein. Tuy nhiên, trong tình trạng này, khi chưa gặp tRNA, những mRNA này đã bị những đoạn RNA nằm trong RISC, vốn mang cùng tin tức di truyền, thu hút thành cặp và dính vào RISC. Sau đó mRNA cũng bị cắt thành từng đoạn, và bị suy biến. Do đó tin tức di truyền bị ngưng lặng, và sự sản xuất protein bị xáo trộn. Lưu ý là chỉ cần một số nhỏ phân tử dsRNA cũng có thể gây ngưng lặng hoàn toàn, do đó hoặc dsRNA đã giữ vai trò xúc tác, hoặc đã được khuếch đại (amplified). Ngoài ra, ảnh hưởng của RNAi có thể qua nhiều tế bào, lên đến mô (tissue), và có thể xuống đến thế hệ con cháu.

 

 

RNAi, Virus, Jumping genes, và vi RNA

 

Khám phá về sự can thiệp bởi RNA (RNAi) đã giúp ta giải thích nhiều hiện tượng sinh lý quan trọng. Thí dụ như tại sao một số virus không thể tấn công các tế bào lành mạnh. Lý do vì những virus này thuộc loại chứa RNA hai dải, dsRNA. Như đã trình bầy, virus muốn sinh sản phải đưa dsRNA vào tế bào để tạo protein. Giống như ở trên, những RNA này bị Dicer cắt thành từng đoạn, sau đó bị RISC thu hút và làm mất khả năng hoạt động. Phần RNA nằm trong RISC mang tin tức di truyền của virus khác với tin tức di truyền mang bởi các mRNA trong tế bào nên không tạo hiện tượng kết hợp thành cặp. Do đó những mRNA bình thường không bị suy biến. Tóm lại, khi xâm nhập vào một tế bào, các virus trên không những không sinh sản được mà còn không thể gây xáo trộn hoạt động bình thường của gen.

 

Jumping genes (gen đột xuất) là những mẩu DNA trôi dạt quanh hệ gen (genome) của sinh vật. Có tên là transposons, chúng hiện diện trong hầu hết các tế bào. Chúng có thể tự sao chép thành RNA. Sau đó sao chép ngược (reverse-transcribed) để trở thành một loại DNA có khả năng gắn vào hệ gen của sinh vật. Kết quả là hệ gen có thể bị hư hại. May mắn là RNA sinh ra thuộc loại hai dải (dsRNA) nên bị quá trình RNAi làm suy biến trước khi gây tác hại.

 

Cũng được sinh trong hệ gen, MicroRNAs (vi RNA) là những nhóm phân tử nhỏ RNA được sao chép từ DNA, do đó mang tin tức di truyền của một số gen. Chúng có thể tạo cặp với mRNA để có dạng RNA hai dải. Từ đó hoạt động can thiệp khởi động và protein bị ngừng sản xuất. Sự ngưng lặng này là cần thiết nếu lúc đó tế bào không có nhu cầu về protein. Người ta cho rằng microRNAs giữ một vai trò quan trọng trong việc điều hoà sự phát triển các cơ quan sinh vật. Có tới 30% gen được điều hợp bởi các vi RNAs này.

 

Xa hơn nữa ta có thể cho rằng tiến trình RNAi giữ vài trò miễn dịch (immune defense) cho hệ gen (genome). Thật vậy, hệ gen của sinh vật, trong quá trình tiến hoá, bị xâm nhập liên tục bởi những vật gây nguy hại, bắt nguồn từ virus hay transposons. Những vật này có thể chiếm tới gần 50% tổng số vi sinh của hệ gen. RNAi đã hoạt động giống như một tiến trình miễn nhiễm: nhận ra vật lạ (dsRNA) và kiếm cách tiêu diệt.

 

 

Kết luận

 

Như đã thấy, qua trên nửa thế kỷ, những nhà khảo cứu trong ngành sinh học phân tử đã cho ta thấy những khám phá ngoạn mục. Càng ngày ta càng hiểu rõ hơn những hoạt động của nucleic acid và protein, hai cấu trúc cơ bản của sự sống. Từ đó nhiều áp dụng trong các ngành y, dược, canh nông,... đã được thực hiện. Cũng trong lãnh vực này, sự đóng góp của hai ông Fire và Mello về sự can thiệp của RNA (RNAi) đã tạo một bước tiến quan trọng trong sự điều hòa hoạt động của gen. Từ khám phá của hai ông, ta thấy có rất nhiều triển vọng trong việc dùng kỹ thuật gen để chữa trị những bệnh do virus, tim mạch, ung thư, rối loạn nội tiết (endocrine disorders), vv.... Hơn thế nữa, khám phá của hai ông còn cho ta thấy sự kỳ diệu của hệ miễn nhiễm trong cơ thể con người. Thật vậy, như trên đã trình bầy, RNAi là một trong vô số quá trình tự nhiên, đang liên tục hoạt động để bảo vệ sự sống của chúng ta.

 

 

(1) Trong những năm 1860s hóa học gia Thụy sĩ Friedrich Miescher đã tìm thấy hai loại phân tử DeoxyriboNucleic Acid (DNA) và RiboNucleic Acid (RNA) trong nhân của tế bào máu.

(2) Ba  ông đã thắng giải Nobel Sinh lý/Y học năm 1962.

(3) Hệ gen trong con người chứa khoảng 30,000 gen và chừng 3 tỷ cặp gốc nitrogen. Mỗi cá nhân có một dạng lập lại (repeating) của các gốc nitrogen riêng, gọi là variable number tandem repeats (VNTRs). Do đó VNTRs được coi như một loại Dấu tay phân tử (molecular fingerprint).

(4) Amino acid chứa amine (NH2) và nhóm carboxyl (COOH). Có khoảng 20 loại ammino acid. Với 4 gốc nitrogen, mỗi triplet có thể thay đổi sắp xếp để có 64 dạng khác nhau (64=4**3; 4 lũy thừa 3). Dư chỗ để biểu thị 20 amino acid.

(5) Hai ông chia giải Nobel Sinh lý/Y học 1968 với ông R. H. Holley (khảo cứu về RNA). 

(6) Reiji Okazaki (1930 - 1975) là nhà sinh học phân tử người Nhật; làm việc tại đại học Nagoya.

(7) Bacteria (vi trùng /vi khuẩn) là những sinh vật đơn bào (unicellular organisms). Với dạng cầu hoặc dài, bacteria có độ lớn khoảng 0.5-5 µm (micro mét; 1 µm = 10**-6 m; 10 lũy thừa -6 m hay 1/1,000,000 mét). Bacteria hiện diện khắp nơi trên mặt đất. Trong con người, số lượng bacteria được tìm thấy nhiều hơn số tế bào của thân thể. Có loại bacteria giúp ích cho sức khỏe và môi trường nhưng cũng có loại gây ra những bệnh hiểm nghèo như phong hủi (leprosy), hay lao phổi (tuberculosis). Để loại trừ những bacteria gây bệnh người ta dùng thuốc antibiotic (trụ sinh/kháng sinh). Thuốc antibiotic ngăn cản bacteria sinh sản bằng cách chặn đứng phản ứng biến đường thành năng lượng, hay khả năng xây dựng màng tế bào của bacteria. Do đó, trên nguyên tắc, thuốc không gây hại trên những tế bào lành mạnh. Ngoài ra thuốc antibiotic không có ảnh hưởng trên những virus vì chúng không có cơ cấu tế bào.

(8) Hệ miễn nhiễm (immune system) trong con người là một mạng lưới phòng thủ phức tạp gồm nhiều loại tế bào sẵn sàng chống trả sự xâm nhập của các mầm bệnh (pathogens), hay kháng nguyên (antigens; vật tạo đề kháng như chất độc, vi trùng, cơ quan ghép,...). Lực lượng phòng vệ gồm các tế bào bạch huyết (lymphocytes; chứa các tế bào loại B và loại T), thể kháng (antibody),...  

(9) Dicer là một loại xúc tác (enzyme) có khả năng bẻ gẫy những nối giữa nucleotides.

(10) RISC (RNA-induced silencing complex) cấu tạo bởi những protein có thể tạo những phản ứng đặc biệt với RNA.    

 

 

                                                            Tài liệu tham khảo

 

Campbell, Neil A., Biology, The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc., 1997.

Lehninger, Albert L., Biochemistry, Worth Publishers Inc., 1978.

Stryer, Lubert, Biochemistry, W. H. Freeman and Company, 1996.

The Official Web Site of the Nobel Foundation (http://nobelprize.org/).

 

                                                            Sherman Oaks, tháng 10 năm 2006

 

 

           © http://vietsciences.free.fr  http://vietsciences.org  Nguyễn Trọng Cơ