Một vài công cụ gõ chữ Hán-Nôm và tra tự điển

Vietsciences-Lê Anh Minh     29/04/2008

 

Những bài cùng tác giả

Xin chào Anh Minh. Tôi tên là Minh Sơn, một học viên tiếng Trung mới bắt đầu thôi và đang tìm hiểu cách gõ tiếng Trung giản thể sử dụng Thương Hiệt. Hiện tôi đang sử dụng phần mềm 第五代倉頡輸入法 (2008年最新版), nhưng chỉ có thể gõ được phồn thể chứ không thể gõ được giản thể. Hy vọng anh có thể giúp được tôi. Chào thân ái.

PS: http://www.chinesecj.com/newsoftware/index3.php?Type=1


Anh Lê Anh Minh trả lời :


Về câu hỏi của độc giả MINH SƠN:

Đây là một vài công cụ gõ chữ Hán-Nôm và tra tự điển:

1- Gõ chữ Hán (phồn thể + giản thể) và chữ NômSoftware HANOSOFT TOOL
http://www.echip.com.vn/echiproot/Softwares/2004/hanosoft.zip

2- Gõ chữ Hán (phồn thể + giản thể) và tra tự điển:
Tự điển và bộ gõ chữ Hán ( HVDic 2.23 )

http://annonymous.online.fr/HVDic/

3- Ngay trong Windows XP cũng đã có bộ gõ chữ Hán (phồn thể + giản thể) theo pinyin, bộ thủ, thương hiệt:

Xử lý Hán-Nhật-Hàn trong Win XP (pdf)

http://www.mediamax.com/ladlam/Hosted/XU%20LY%20CJKV%20TRONG%20WIN%20XP.pdf

4- Software NJStar Communicator (Nam Cực Tinh Toàn Cầu Thông) cũng rất hay với nhiều cách gõ chữ Hán (giản thể + phồn thể) - Nhật (Kanji, Hiragana, Katagana) - Hàn (Hanja và Hangul), rất tiện dụng:

http://www.njstar.com/cms/njstar-communicator-download

 

 

            ©  http://vietsciences.free.fr  và http://vietsciences.org Lê Anh Minh