Tự học Hán ngữ cơ bản

Vietsciences- Lê Anh Minh      01/01/2007

 

Quyển e-book "Tự học Hán ngữ cơ bản" của tác giả Lê Anh Minh giữ bản quyền 2007. Người đọc chỉ được sử dụng cho mục đích học tập hay giảng dạy cho cá nhân. Cấm mọi hình thức sao chép, đăng lại, hay in lại nhằm mục đích mua bán hay trục lợi mà không có sự cho phép chính thức của tác giả.

Vietsciences 

 

Computer của quý vị cần có font Arial Unicode MS để hiện đúng chữ Hán

 

 

TỔNG QUÁT:

1- Phát âm Bắc Kinh với phiên âm Pinyin

2- 500 chữ Hán cơ bản

3- Bộ thủ chữ Hán

4- Tóm tắt ngữ pháp Hán ngữ cổ đại

5- Tóm tắt ngữ pháp Hán ngữ hiện đại

 

CHÍNH KHOÁ:

HÁN NGỮ CỔ ĐẠI

Bài 1. Số đếm, số thứ tự

Bài 2. Cát hung

Bài 3. Nhân ảnh

Bài 4. Đa ngôn vô ích

Bài 5. Bất thức tự

ôn tập (1-5)

Bài 6. Nha

Bài 7. Bốc

Bài 8. Ngũ đức

Bài 9. Điền Trọng

Bài 10. Hải đại ngư

ôn tập (6-10)

Bài 11. Tranh ảnh

Bài 12. Áp hốt đại châu

Bài 13. Bạc

Bài 14. Chu U Vương

Bài 15.

ôn tập (11-15)

HÁN NGỮ HIỆN ĐẠI

Bài 1. Số đếm, số thứ tự

Bài 2. Xưng hô - chào hỏi

Bài 3. Làm quen

Bài 4. Thời gian

Bài 5. Thời tiết

ôn tập (1-5)

Bài 6. Tuổi tác

Bài 7. Nghề nghiệp

Bài 8. Gia đình

Bài 9. Dự tính

Bài 10. Ẩm thực

ôn tập (6-10)

Bài 11. Gọi điện thoại

Bài 12. Mua sắm

Bài 13. Hỏi đường

Bài 14. Khám bệnh

Bài 15. Tham quan

ôn tập (11-15)

 

NGOẠI KHOÁ:

1- Sơ lược về Hán tự

2- Luyện kỹ năng tra tự điển / từ điển Hán ngữ

3- Luyện kỹ năng gõ chữ Hán trên máy vi tính

4- Viết chữ Hán bằng bút lông (mao bút thư pháp)

5- Thưởng thức hội hoạ và thư pháp Trung Quốc

6- 90 bài thơ Đường do Tản Đà dịch [phần 1] [phần 2]

7- Niên biểu Trung Quốc

8- Bảng tra Âm lịch và Dương lịch

 

CÁC LINKS HỌC HÁN NGỮ

> cổ đại

   A Classical Chinese Reader: Language of the Dragon (Long Văn Mặc Ảnh)
> hiện đại

* Online Chinese
*
Conversational Mandarin Chinese Online

* Study Mandarin Chinese using VOA

* Audio Tutorial of Basic Chinese

* Learn Chinese

* Chinese Tools - Learn Chinese

* Online College of Chinese Language

* ZapChinese

* ClearChinese: Learn Chinese

* Apprendre le chinois en ligne

           © http://vietsciences.free.fr  http://vietsciences.org  Lê Anh Minh