Le Mode

Vietsciences-Võ Thị Diệu Hằng      19/03/05

 

I/ Mode:

Mode trình bày cách diễn tả hành động do động từ diễn đạt. Hành động có thể nghi ngờ,  hay xác định một sự thật..

  Có 7 modes:

a) Modes personnels :

L'indicatif, le conditionnel, l'impératif le subjonctif  là những modes personnels, có ngôi thứ trong văn phạm (des personnes grammaticales) như je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles, les enfants, les chats, les plantes, les planètes, le Big Bang vân.. vân..

1- L'indicatif : hành động thật (action réelle)
2- Le conditionnel: có điều kiện, tùy thuộc tình tình 
3- L'impératif: diễn tả một mệnh lệnh (ordre)
4- Le subjonctif: diễn tả sự yêu cầu, nghi ngờ, mong muốn.

 

b) Modes impersonnels:

L'infinitif, le participe và le gérondif  là modes impersonnels không có những ngôi thứ trong văn phạm.


1- L'infinitif
2- Le participe: participe présent và participe passé, diễn tả một hành động nhưng  được  xem như một adjectif
3- Le gérondif, dạng adverbe của động từ để chỉ hoàn cảnh (circonstance) 

 

© http://vietsciences.free.fr Võ Thị Diêu Hằng