Trống chầu

Vietsciences-Trần Văn Khê           25/10/2004

 

Trống chầu cũng độc đáo vô song.

Trống chầu thật cũng tuyệt vời. Trống nhỏ như trống đế của chèo. Nhưng chỉ dùng một roi nhỏ mà dài. Khi đánh vào mặt trống, roi trống chầu phải sát trên mặt trống. Đánh trên mặt ra tiếng "Tom", đánh vào tang trống nghe tiếng "Chát" .

Người cầm chầu phải là người sành trong nghề, vừa biết văn chương, thưởng thức lời thơ chuyển thành tiếng hát một cách nhuần nhị, ngọt ngào, đổ hột đúng chỗ đúng lúc, biết nghe tiếng phách chắc nhịp, đủ khổ, phách khoan phách dồn rõ nét, biết tiếng đàn đúng hơi đúng điệu, khi gân guốc, khi mượt mà, biết lúc nào phải chấm câu, lúc nào phải khen, tiếng thưởng không "bịt miệng ả đào" mà phải gợi hứng cho kép đàn đào hát. Phải biết những khổ truyền thống trong trống chầu để thay đổi cách khen : chánh diện, xuyên tâm, thùy châu, song châu, thượng mã, hạ mã, lạc nhạn v.v.
Nhạc khí độc đáo, tinh vi, cách đàn ca cũng đặc biệt không chịu ảnh hưởng của bất cứ truyền thống nào trên thế giới.

© http://vietsciences.free.fr  Trần Văn Khê