Trần Quang Diệu

 
 
   

Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân là hai danh tướng của Vua Quang Trung Nguyễn Huệ.
Hai vợ chồng võ tướng này đã lập nên nhiều chiến công hiển hách cho Vua Quang Trung.
Trần Quang Diệu là người trọng tín nghïa. Năm 1801, khi chiếm được thành Quy Nhơn, ông đã đối xử với các tướng và binh sï của nhà Nguyễn một cách tử tế, đều không làm tội hay giết hại một ai, để giữ lời hứa với tướng địch là Võ Tánh trong giờ phút cuối cùng.
Bùi Thị Xuân là một nữ tướng kiệt xuất theo gương Triệu Trinh Nương thuở trước. Bà còn có tiếng là người rất khoan hồng, độ lượng, không giết hại địch quân đã bỏ chạy hay đầu hàng.
Vào lúc nhà Tây Sơn suy mạt, Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân bị quân Gia Long bắt, rồi bị giết cùng với các các con.