Đoàn Thị Điểm 

 

 

Đoàn Thị Điểm (1705 - 1748)

Đoàn thị Điểm là nhà thơ Việt nam. Hiệu Hồng Hà nữ sĩ. Con của Đoàn Doăn Nghi . Em danh sĩ Đoàn Doăn Luân.

Tổ quán vốn ở xă Hiến Phạm, huyện Văn giang, xứ Kinh Bắc. Sau, bà và mẹ về ở với anh ở huyện Đường Hào, tỉnh Hải Dương (nay là Hải Hưng)

Năm 16 tuổi, Thượng thư Lê Anh Tuấn muốn xin bà làm con nuôi   rồi ngỏ ư muốn tiến bà vào cung chúa Trịnh., nhưng chỉ ở ít lâu bà xin về. Cùng với anh cần cù học tập trở nên người sành văn chương.

Người anh mất, bà đảm nhận gánh nặng gia đ́nh. Bấy giờ bà đă nhiều tuổi mà vẫn chưa lấy chồng. Nhiều người đến hỏi, trong đó có cả những kẻ quyền quư (như công tử làng Họach Trạch là Nhữ Đ́nh Toản; Thượng thư làng Kim Lũ....), bà đều từ chối.

Năm 37 tuổi, bà lập gia đ́nh với Tiến sĩ Nguyễn Kiều, người làng Phú xá, huyện Từ liêm. Năm 1748, ông được cử làm Tham thị ở Nghệ an. Ngày cùng chồng lên đường đến nhiệm sở mới, bà bệnh nặng rồi mất ở Nghệ an ngày 11/09/ 1748.

 

Tác phẩm:

Chinh phụ ngâm (bản dịch)

Truyền kỳ tân phả  (hay Tục truyền kỳ)