Trần Tế Xương

 
 

 

Trần Tế Xương (1871-1907)

 

Trần Tế Xương tên thật là Trần Duy Uyên, quen gọi là Tú Xương, tự là Mặc Trai, hiệu là Mộng Tích, đến khi thi Hương mới lấy tên là Trần Tế Xương. Ông sinh ngày 10-8-1871 tại lànVị Xuyên, huyện Mỹ Lộc, Nam Định và mất ngày 20-1-1907 ở làng Địa Tứ cùng huyện.

 

Tú Xương là một người rất thông minh, tính t́nh thích trào lộng. Có nhiều giai thoại kể về cá tính của ông.

 

Cuộc đời Tú Xương lận đận về thi cử. Tám khoa đều hỏng nên dấu ấn thi rớt in đậm nét trong tiềm thức Tú Xương.

 

Ông cưới vợ rất sớm. Phạm Thị Mẫn từ một cô gái quê Con gái nhà ḍng, lấy chồng kẻ chợ. Tiếng có miếng không, gặp hay chăng chớ trở thành bà Tú tần tảo một nắng hai sương Quanh năm buôn bán ở mom sông. Nuôi đủ năm con với một chồng. Ông Tú vẫn có thể có tiền để ăn chơi nhưng gia cảnh nghèo túng, việc nhà trông cậy vào một tay bà Tú.

 

Có thể nói, việc hỏng thi và cảnh nghèo của gia đ́nh là nguồn đề tài phong phú trong sáng tác của Tú Xương.

 

Tú Xương sáng tác rất nhiều và thất lạc cũng nhiều. Ông viết khoảng 151 bài thơ bằng chữ Nôm với đủ các thể loại. Ngoài ra, ông có dịch một số thơ Đường.