Lê Túc Tông

 
 
 

Lê Túc Tông (1504)

Niên hiệu: Thái Trinh

Kế vị vua Hiến Tông là người con thứ ba của ông tên là Thuần năm đó mới 17 tuổi. Ông là người ham học, thân người hiền, vui điều thiện, đáng là vị vua giỏi nghiệp thái bình. Nhưng mấy tháng sau khi lên ngôi ông bị ốm nặng. Ông mất ngày 7 tháng 12 năm Giáp Tý (1504), làm vua được 6 tháng. Trước khi mất ông còn dặn đưa người con trai thứ hai của Hiến Tông là Tuấn lên nối ngôi