Nghị định 97 "trói tay trói chân các nhà khoa học"

Vietsciences- Nguyễn Quang A         Tú Anh - RFI            16/09/2009

 

Những bài cùng tác giả

Kể từ hôm nay, 15/09/2009, nghị định 97 của chính phủ Việt Nam bắt đầu có hiệu lực. Văn bản này quy định những lĩnh vực nghiên cứu khoa học và cách thức phản biện. Trong bối cảnh đó, Viện Nghiên Cứu Phát Triển IDS, tối ngày hôm qua, đã tuyên bố tự giải thể để tỏ thái độ bất bình với những quy định nói trên -

Tiến sĩ Nguyễn Quang A

Tiến sĩ Nguyễn Quang A
 

 

            ©  http://vietsciences.free.fr  và http://vietsciences.org    Nguyễn Quang A