KINH DỊCH, SẢN PHẨM SÁNG TẠO CỦA NỀN VĂN HIẾN ÂU LẠC

Trần Quang Bình

Chương 9. Kinh Dịch qua ngôn ngữ và truyền thuyết Việt Nam. III Truyền thuyết. 3. Sơn tinh Thuỷ tinh.

ý kiến của bạn

Số 18: Số 18 hiện diện rất nhiều trong truyền thuyết của dân tộc ta. Thật ra, đấy chính là tư tưởng trọng Nước của người Việt xưa. Vì rằng, 18 chính là Thuần Khảm

Sơn Tinh Thuỷ Tinh : Tuy Nước đối với cư dân Việt rất thiêng liêng. Nhưng cũng giống như ông thần vừa uy linh, vừa dữ tợn, Nước đã làm cho những người dân lúa nước khiếp đảm. Đất nơi họ sống nằm về phía Đông Nam (trên thực tế là Đông Nam-đây là quan niệm rất đúng đắn của người Việt xưa và họ phải có những chiêm nghiệm thiên văn địa lý khá thuần thục) còn nước nằm phía Bắc. Và đã có thần núi Tản-Sơn Tinh án ngữ phía Đông Bắc giúp cho dân chúng chống lại lũ lội, thiên tai từ Nước gây ra.

Sống Khôn chết Thiêng: đã viết trên.