Nguyễn Bỉnh Khiêm

Hoàng Điệp

 

Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491 - 1585) nhà thông thái triết học lớnNguyễn Bỉnh Khiêm sinh năm 1491, mất năm 1585, người làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại (nay là xă Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, ngoại thành Hải Pḥng). Sinh trưởng trong một gia đ́nh vọng tộc (cháu ngoại quan thượng thư Nhữ Văn Lan) có học vấn, cả hai thân mẫu đều là những người có văn tài học hạnh nên Nguyễn Bỉnh Khiêm từ sớm đă hấp thụ truyền thống gia giáo kỷ cương. Nhất là phụ mẫu của Nguyễn Bỉnh Khiêm, tương truyền bà là người giỏi giang văn tài và tinh thông địa lư, tướng số. Ngay từ khi Nguyễn Bỉnh Khiêm cất tiếng khóc chào đời, thấy con ḿnh có tướng mạo khác thường, bà đă dốc ḷng đào tạo con trai thành một tài năng giúp nước, cứu đời. Niềm thôi thúc đó khiến Nguyễn Bỉnh Khiêm sớm t́m được thầy học có đạo cao đức cả là cụ bảng nhăn Lương Đắc Bằng. Với trí tuệ mẫn tiệp, thông minh từ nhỏ, lại gặp thầy giỏi khác nào như rồng gặp mây. Nguyễn Bỉnh Khiêm sớm thành tài năng kiệt xuất nổi tiếng. Và sau này, tài học vấn uyên thâm của ông đă vượt xa thầy. Tương truyền Lương Đắc Bằng là người giỏi lư học, đă đem sách Thái ất thần kinh ra dạy cho học tṛ, nhưng có những điều trong sách ấy Lương Đắc Bằng cũng không hiểu được mà chỉ có Nguyễn Bỉnh Khiêm sau này mới tinh thông.

Lớn lên trong một giai đoạn lịch sử nhà Lê suy thoái, các phe phái trong triều đố kỵ, chém giết lẫn nhau. Năm 1572, Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê lập ra một triều đại mới. Thế là suốt cuộc đời thanh niên trai trẻ, Nguyễn Bỉnh Khiêm phải sống trong ẩn dật, không thi thố được tài năng. Măi tới năm 1535. Lúc này đă 45 tuổi, ông mới đi thi. Ba lần thi Hương, thi Hội, thi Đ́nh ông đều đỗ đầu và đỗ Trạng nguyên. Từ đấy, ông làm quan với tân triều, nhà Mạc phong chức Tả thị lang (chức đứng hàng thứ ba trong bộ H́nh). Triều đ́nh nhà Mạc rất trân trọng Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ông hy vọng triều đại nhà Mạc có thể xây dựng lại đất nước. Lúc này, Mạc Đăng Dung đă nhường ngôi cho con là Mạc Đăng Doanh và rút về làm Thái thượng hoàng. Doanh là người tỏ ra có chí khí đảm lược. Nguyễn Bỉnh Khiêm, một nhà học giả uyên thâm, một trí thức dân tộc đă nh́n thấy điều đó. Và ông hy vọng: với nhân vật này, triều đại mới có thể đưa đất nước thoát khỏi t́nh trạng rối ren mà vua tôi nhà Lê và các tập đoàn phong kiến trước đó gây ra.

Nhưng niềm tin đó bị thất vọng. Là một học giả, học rộng biết nhiều, trong thơ ông hay nhắc tới sự thăng trầm "thương hải biến vi tang điền" (biển xanh biến thành nương dâu) của trời đất, tạo vật và cuộc đời trôi nổi như "phù vân". Ông thương xót cho "vận mệnh" quốc gia và cảm thông sâu sắc t́nh cảnh của "dân đen", "con đỏ". Ông thật sự mong muốn đất nước thịnh vượng, thái b́nh. Tương truyền, h́nh như để tránh những cuộc binh đao khói lửa, tương tàn cho chúng dân và nh́n thấy trước thời cuộc, "vận mệnh" của đất nước trong hoàn cảnh ấy chưa thể có những lực lượng đảm đương được việc thống nhất, nên khi các tập đoàn phong kiến đến hỏi kế sách, ông đều bày cho họ những phương sách khác nhau để giữ thế "chân vạc". Năm 1568, Nguyễn Hoàng thấy anh là Nguyễn Uông bị Trịnh Kiểm sát hại, lo cho "số phận" nên đă ngầm cho người hỏi kế an thân, Nguyễn Bỉnh Khiêm nói: "Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân" (ngụ ư nói: Dựa vào một dải Hoành sơn có thể lập nghiệp được lâu dài). Thế là Nguyễn Hoàng tức tốc xin anh rể là Trịnh Kiểm cho vào trấn thủ đất Thuận Hóa (từ Đèo Ngang trở vào).

Tại Thăng Long, thời ấy chúa Trịnh cũng ra sức ức hiếp vua Lê và muốn phế bỏ, liền cho người hỏi ư kiến Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ông không trả lời và lẳng lặng dẫn sứ giả ra thăm chùa và nói với nhà sư: "Giữ chùa thờ Phật th́ ăn oản", ngụ ư muốn khuyên chúa Trịnh cứ tôn pḥ nhà Lê th́ quyền hành tất giữ được. Nếu tự ư phế lập sẽ dẫn đến binh đao. C̣n đối với nhà Mạc, sau những cuộc chiến tranh liên miên, phải bỏ chạy lên Cao Bằng thế thủ, vua Mạc cho người về hỏi ư kiến Nguyễn Bỉnh Khiêm, ông đă trả lời: "Cao Bằng tuy thiển, khả diên sổ thể" (Cao Bằng tuy đất hẹp, nhưng có thể giữ được vài đời). Quả nhiên, măi đến năm 1688, sau ba đời giữ đất Cao Bằng, nhà Mạc mới bị diệt. Các truyền thuyết trên đây muốn chứng tỏ rằng Nguyễn Bỉnh Khiêm là người có tài tiên đoán, đo nắm được bí truyền của sách Thái ất thần kinh. Vả lại c̣n truyền thuyết nữa về Trạng Tŕnh với tập Tŕnh quốc công sấm kư. Tương truyền trong tập sách đó, ông đă tiên tri và biết trước các sự việc nhân t́nh thế thái, thời cuộc xảy ra "năm trăm năm sau". Thực, hư thế nào, c̣n là vấn đề cần phải nghiên cứu khẳng định hay phủ định của các nhà học giả Việt Nam sau này để trả lại giá trị xứng đáng cho Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đương nhiên, một điều cần khẳng định: Nguyễn Bỉnh Khiêm thật sự là nhà học giả "thượng thông thiên văn, hạ tri địa lư, trung tri nhân sự" (trên trời hiểu thiên văn, dưới đất tường địa lư, ở giữa hiểu con người).

Nguyễn Bỉnh Khiêm đă để lại cho hậu thế những tác phẩm văn thơ có giá trị như: Tập thơ Bạch Vân (gồm hàng trăm bài thơ chữ Hán c̣n lưu lại) và hai tập: Tŕnh quốc công Bạch vân thi tập và Tŕnh quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập hay c̣n gọi là Bạch Vân quốc ngữ thi (với hàng trăm bài thơ chữ Nôm). Thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm giàu chất liệu hiện thực, mang tính triết lư sâu xa của thời cuộc. Ông phê phán gay gắt bọn tham quan ô lại hút máu, hút mủ của dân. Thơ ông c̣n truyền đạt cho đời một đạo lư đối nhân xử thế, đạo vua tôi, cha con và quan hệ bầu bạn, hàng xóm láng giềng. Đọc thơ ông là thấy cả một tấm ḷng lo cho nước, thương đời, thương dân, và một tâm hồn suốt đời da diết với đạo lư: "Tiên thiên hạ chi ưu phi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc" (lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ). V́ thế khi về ở ẩn, ông vẫn mở trường dạy học, mong đào tạo cho đời những tài năng "kinh bang tế thế". Học tṛ của ông cũng có người trở thành danh tướng, Trạng nguyên như: Phùng Khắc Khoan, Lương Hữu Khánh, Nguyễn Quyền...

Có thể nói ở thế kỷ 16, Nguyễn Bỉnh Khiêm là nhà triết học lớn của Việt Nam. Tư tưởng triết học của ông "không bận tâm đi vào xu hướng duy lư... đi t́m khái niệm bản thể luận như Lăo Tử, như triết học Phật giáo hay cái phóng nhiệm nhiều lúc đến ngụy biện của Trang Tử. Ông hiểu sâu sắc triết học Tống Nho nhưng không đi vào sự câu nệ vụn vặt, không lư giải quá sâu cái lư, có khi rắc rối, hoặc chẻ sợi tóc làm tư để t́m hiểu, biện giải nhiều thứ mơ hồ rối rắm trong những khái niệm hỗn tạp đó. Với sự uyên thâm vốn có, ông được triều đ́nh nhà Mạc và sĩ phu đương thời phong là Tŕnh tuyền hầu, tức là một vị Hầu tước khơi nguồn ḍng suối triết học của họ Tŕnh (tức Tŕnh Di, Tŕnh Hiện - hai nhà triết học khai phá ra phái Lạc Dương của Tống Nho), hoặc đời c̣n gọi ông là cụ Trạng Tŕnh. Tuy vậy, triết học của ông là triết học đă được sống dậy, biểu hiện trong thơ như sự gợi ư mách bảo của cuộc sống thực tiễn. Ông chắt lọc từ trong nhận thức triết học mà ḿnh thu lượm được, phép biện chứng nh́n bên ngoài có vẻ như thô sơ để giải đáp nhiều hiện tượng tự nhiên và xă hội nảy sinh ở quanh ḿnh. Trong thơ ông, ngoài mặt triết lư nhân sinh, nổi bật lên những suy ngẫm chiêm nghiệm, đúc kết như muốn vươn lên khái quát "luật" đời bằng những phạm trù triết học. V́ lẽ đó, ông rất hay dùng đến những cặp phạm trù đối lập như: đen - trắng, tốt - xấu, đầy - vơi, sinh - diệt, vuông - tṛn, để giăi bày quan niệm triết lư nhân sinh của ḿnh.

Tuy nhiên, "một hạn chế dễ nhận thấy trong tư tưởng triết học của Nguyễn Bỉnh Khiêm là tuy nắm được phép biện chứng, nhưng vẫn nặng về duy tâm. Quan niệm về sự phát triển của ông c̣n nằm trong khung tṛn khép kín chứ chưa phải là ṿng tṛn xoáy ốc. Đó là sự phát triển tuần hoàn, là cái phép biện chứng của Chu dịch... ông đă nhận được trong nền giáo dục Nho học đương thời, cộng với phép biện chứng thô sơ của Lăo Tử trong Đạo đức kinh. Đó cũng là những hạn chế đương nhiên của rất nhiều nhà triết học cổ đại" (Đào Thái Tôn).

Nh́n lại toàn bộ tiến tŕnh lịch sử và con người thế kỷ 16, Nguyễn Bỉnh Khiêm(1) xứng đáng là "cây đại thụ", nhà học giả, nhà triết gia của thế kỷ.* Giai thoại về Trạng Tŕnh Nguyễn Bỉnh Khiêm


--------------------------------------------------------------------------------

(1) C̣n có biệt hiệu là Tuyết Giang Phu tử