Một đề nghị cụ thể

Vietsciences-Gs. Bùi Trọng Liễu       27/02/2005  

 

Thưa các anh,

Tôi nghe có một vài phản ứng bên ngoài, qua việc đọc mấy bài tham luận qua website và qua mấy bài báo viết về xêmina, xin thuật lại với các anh. Có người cho rằng các phê bình thì nhiều và mạnh, nhưng đề nghị giải pháp thì tới nay tương đối ít. Tôi có nói là có thể rằng những giải pháp đề nghị cụ thể nằm trong các “phụ lục” không đưa trên website, cũng có thể rằng xêmina mới bắt đầu, phần đề nghị sẽ nằm ở những buổi cuối chăng?

Dù sao có lẽ nên tìm một sự đồng thuận (consensus) nào đó chăng? Tôi ở xa, không dám có ý kiến về tiểu học và trung học, ngoài những phát biểu chung chung về “tinh thần và mục tiêu” của việc Học (mà tôi đã viết trên các bài báo).

Về Giáo dục đại học, có mấy điểm mà tôi đã có mấy dịp trao đổi với vài anh, đặc biệt là anh Tụy và anh Trí (và viết trên báo). Tôi thiết tưởng là nên đề nghị:

1/ Lập một vài trường đại học “công lập”  mới, và cho các trường đó những phương tiện, (kể cả việc sinh viên được miễn học phí, có học bổng, dược có chỗ ăn ở đàng hoàng), vv... Qui mô không cần lớn (có thể lúc đầu chỉ vài trăm sinh viên), nhưng chất lượng phải tương xứng, vv. (Kệ cho các đại học khác công lập, dân lập hay tư lập, phát triển tốt, hay tồn tại lay lắt, miến là đừng đi lệch hướng. Trong tình hình hiện tại, đòi hỏi một chấn hưng đại trà, e rằng không thiết thực).

2/ Mới , không có nghĩa là phải xây trưòng sở mới, phương tiện sang trọng, vv., mà có nghĩa là: tuyển lại thày mới ( theo nghĩa rộng: chuyển từ nơi khác sang hay tuyển người mới vào nghề), tuyển trò mới , theo một mô hình mới.

3/ Mô hình đại học mới đó, nên là (3 hay 4) +2+3, nghĩa là gồm 3 cấp (tương ứng với 3 “đầu ra”, cần phù hợp với thị trường lao động):

- Cao đẳng - cử nhân : đầu ra là tú tài +3 (hay +4 nếu phải “bổ túc (recycler)” sinh viên vì trình độ học ở trung học yếu).

- Thạc sỹ - kỹ sư: đầu ra là tú tài +5.

- Tiến sỹ : đầu ra là tú tài +8.

Chú thích : Tôi ở xa nên không rõ thc tế trong nước về các trường Cao đẳng. Nhưng tôi nghĩ rằng sẽ thất sách, nếu như qui định ngay từ đầu rằng có một hệ cho sinh viên « kém » (học ngắn) và một hệ cho sinh viên « giỏi » (học dài), bới vì như vậy thì các trường cao đẳng luôn luôn « rỗng », nước nhà sẽ tiếp tục thiếu kỹ thuật viên (techniciens supérieurs) trung gian giữa công nhân và kỹ sư, cũng như tiếp tục thiếu những chuyên viên hạng trung gian trong các ngành khác, vv. Sự lựa chọn cho học tiếp lên cao hay không, chỉ nên thực hiện khi đã học hết cấp. (C nhân giỏi, có khả năng học tiếp, thì mới cho ghi tên học Thạc sỹ , vv.). Theo nghĩa đại học mới này, cao đẳng là chặng đầu cho bất cứ sinh viên nào, bất cứ ngành nào, kể cả sư phạm, kể cả cơ khí, vv.

4/ Trong Mô hình đại học mới đó

Cao đẳng : 2 năm đầu cấp dành cho học « cơ bản » chung theo một số ngành, năm thứ ba thì tách (tỏa ra) học chuyên môn nghề (thí dụ như sư phạm).

Thạc sỹ : năm đầu học cơ bản cấp cao, năm thứ nhì làm « đề án chuyên nghiệp », (không nên lẫn với  nghiên cứu và phát minh ra cái mới).

Tiến sỹ :  chủ yếu là nghiên cứu cái mới, song song với việc bổ túc hiểu biết qua các xê-mi-na (không còn việc học thi, trả bài nữa). Cấp này bao gồm đào tạo và nghiên cứu gắn liền với nhau (chính là cái cấp « đào tạo qua nghiên cứu).

Chú thích :  

a) Quan trọng không phải ở số năm học, mà là ở tinh thần học tập.

b) Xin nhắc lại là tôi « dị ứng » với cụm từ « sau đại học », (một vài nhà quản lý dùng nó vì quá quen với hệ thống Liên Xô cũ, và chưa hiểu rõ hệ thống tổ chức đại học Mỹ và phương Tây).

5/ Các đại học mới đó, nên là đại học đa khoa. (Tôi không dám dùng chữ “đại học tổng hợp”, vì quá khứ, tên dùng này trót bị hiểu theo một nghĩa hơi péjoratif [xấu], có thể do bị hiểu lầm : cho cảm tưởng là tuy nhiều khoa nhưng “song song” chứ không “kết hợp”), dù cho là khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật hay khoa học xã hội, nhân văn vv. (Y, Dược, Nha thì tôi không dám bàn). Đa khoa đây nên hiểu theo nghĩa rộng (đại học bách khoa có thể hiểu là đa khoa theo nghĩa này; trái lại “cầu đường”, “sư phạm”, hoặc “ngoại ngữ” vv.  không phải là đa khoa theo nghĩa này, vv.).

Chú thích:  Tôi chỉ đề nghị một hướng chung, ở cỡ “vĩ mô”, chứ không đi vào chi tiết, một phần là vì tôi đã viết trong một số bài báo (thí dụ như cách tuyển giáo sư đại học, vv.), một phần là vì để người tại chỗ lựa chọn khi thực hiện. Đọc câu cuối của tham luận của anh Trí, tôi nhận thấy là anh và tôi tiếp tục đồng ý, như tôi đã nhiều lần trao đổi với anh, tuy anh “dè dặt” (?) chỉ nói tới hệ đào tạo kỹ sư.

Paris, ngày 1/4/2004
Bùi Trọng Liễu

 

 

© http://vietsciences.free.fr Bùi Trọng Liễu