Chưa xóa độc quyền sách giáo khoa năm học tới

Bộ GD&ĐT vừa đề xuất với Thủ tướng phương án cho nhiều cá nhân, tập thể tác giả cùng biên soạn SGK dựa trên chương trình giáo dục phổ thông do Bộ ban hành. Năm học tới, giá sách vẫn giữ nguyên, không giảm giá bán như đề nghị của Thanh tra Chính phủ.

Các SGK đã ổn định về nội dung, NXB Giáo dục tổ chức đấu thầu việc in rộng rãi, công khai trên toàn quốc theo quy chế đấu thầu để lựa chọn các nhà in tốt nhất tham gia in sách. SGK lớp 5, lớp 10 (tái bản lần thứ nhất) và lớp 11 (đang biên soạn), do đang còn phải chỉnh sửa về nội dung nên NXB Giáo dục thực hiện in gia công như trước đây.


Tuy nhiên, do việc in và phát hành SGK năm học tới đã được NXB Giáo dục triển khai từ tháng 10/2006 nên Bộ đề nghị Thủ tướng cho phép thực hiện theo cơ chế cũ. NXB Giáo dục sẽ tăng phần hỗ trợ cho học sinh diện chính sách thông qua việc tặng các phiếu giảm giá với tổng giá trị dự kiến 2 tỷ đồng.

Sắp tới, Bộ sẽ phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu cơ chế mới quy định giá bán sách trên toàn quốc: một giá bìa thống nhất hay có khác biệt theo vùng, miền; cơ chế hỗ trợ cho các tỉnh miền núi, tỉnh khó khăn, học sinh diện chính sách…

Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân, tháng 6 là hạn cuối để NXB Giáo dục kiểm điểm tổ chức và cá nhân liên quan đến quản lý, sử dụng, hỗ trợ kinh phí chưa đúng nội dung; chấn chỉnh công tác quản lý giá thành; xây dựng quy chế tài chính nội bộ để quản lý chặt chẽ hoạt động hỗ trợ.

Trước đó, ngày 29/3, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết quả thanh tra NXB Giáo dục. Theo đó, cơ quan này đã chi, sử dụng sai mục đích hàng tỷ đồng, trong đó có khoản chi cho tham quan du lịch. Độc quyền sách đã khiến phụ huynh phải cõng các khoản chi vô lý, điển hình là tỷ lệ chiết khấu bán sách bằng 24% giá bìa, cao hơn các nước trong khu vực 4%.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ GD&ĐT nghiên cứu hoàn thiện cơ chế xóa độc quyền xuất bản SGK. Nếu giữ nguyên cơ chế như hiện nay, Bộ chỉ đạo NXB Giaó dục giảm giá bán SGK, cần thiết có thể xây dựng giá bán cho từng năm học.

 

23/4/2007 VnExpress 

 

 http://vietsciences.free.fr  và http://vietsciences.org