Cần thu hút các nhà khoa học trẻ

Vietsciences- Nguyễn Quang Riệu          12/03/06
 
 

Những bài cùng tác giả

 

 
 

Nguyện vọng của tôi là tham gia được phần nào vào công cuộc xây dựng ngành khoa học nước nhà̀. Phát triển khoa học là một công trình lâu dài nên cần phải được cân nhắc kỹ̃ càng trước khi định hướng.

Chúng tôi thiết nghĩ, nâng cao chất lượng giáo dục không chỉ là lập ra những lớp dành cho sinh viên có năng khiếu và xây một vài trường đại học có trình độ quốc tế. Chất lượng giáo dục cần được đảm bảo cả tại những đại học hiện có trong nước.

Hiện nay, sự hợp tác với những cơ quan giáo dục và nghiên cứu nước ngoài có thể giúp ta phát triển những ngành khoa học cơ bản và kỹ thuật thích nghi với điều kiện kinh tế và giáo dục trong nước, tuy chúng ta không nhất thiết phải dập theo khuôn mẫu cuả họ. Kiều bào là một lực lượng khoa học có thể được khai thác và nếu cần thiết, chúng ta cũng có thể mời các nhà khoa học nước ngoài tham gia. Do đó, công việc giảng dạy tiếng nước ngoài nên được phổ biến ngay từ̀ bậc TH đến bậc ĐH.

Riêng trong lĩnh vực Khoa học Vũ trụ và Môi trường, lĩnh vực vừa cơ bản vừa ứng dụng mà chúng tôi quen thuộc, chúng tôi đã khởi xướng sự hợp tác giữa Đài Thiên văn Paris, Đại học Pierre và Marie Curie (Paris 6) và Đại học Quốc gia Hà Nội để tổ chức những lớp học giới thiệu một số vấn đề liên quan đến sự quan sát bầu trời và kỹ thuật xử lý hình bằng máy tính và làm máy điện tử thu tín hiệu, cùng những biện pháp bảo vệ môi trường Trái đất đang bị đe dọa. Chúng tôi đã mời những nhà khoa học có uy tín ở Pháp về giảng, trong đó có cố Giáo sư Viện sĩ kiêm Chủ tịch của Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa học CNRS và một số viện sĩ khác cuả Viện Hàn lâm Khoa học Pháp. Chúng tôi dự định tổ chức một lớp học tương tự trong năm 2006.

Khoa học kỹ thuật đã có́ những bước tiến khá dài trong vòng nửa thế kỷ nay. Muốn đuổi kịp trình độ khoa học cuả các nước trong vùng, chúng ta cần đào tạo thêm cán bộ khoa học để giảng dạy và nghiên cứu những ngành khoa học hiện đại.

Chẳng hạn, chúng tôi đã phát học bổng do chính phủ Pháp cấp để sinh viên Việt Nam sang Paris thực tập hoặc theo học lớp cao học Vật lý Thiên văn và Môi trường và sau đó làm luận án tiến sĩ. Sau khi tốt nghiệp, họ đã trở̉ về nước công tác và một số đã ra nước ngoài tiếp tục nghiên cứu sau tiến sĩ để trau dồi lấy thêm kinh nghiệm.

Tôi cho rằng, chúng ta cần tạo điều kiện để thu hút các nhà khoa học trẻ sau khi họ trở về nước. Muốn thực hiện được mục tiêu này, ngoài điều kiện vật chất, còn nên đào tạo một số lượng tới hạn các nhà khoa học cùng ngành để họ cộng tác với nhau có hiệu quả ở cùng một nơi, nhằm phát triển những ngành khoa học mới mẻ.

Với chương trình Vinh danh nước Việt, tôi mong sẽ có đại diện phụ nữ trong danh sách những người được tôn vinh.

 

Đã đăng trên VietnamNet nhân dịp "Gặp lại những người được Vinh danh nước Việt năm trước, nhiều gương mặt được vinh danh năm 2004 tâm sự rằng sau lễ vinh danh, họ cảm thấy mình càng có trách nhiệm với đất nước, xã hội, con người và chính bản thân mình hơn."

           © http://vietsciences.free.fr  http://vietsciences.net  Nguyễn Quang Riệu