Gustave Eiffel

Vietsciences-Huỳnh Ðức Thắng
 
 

   

 Tháp Eiffel

 

 

 

Cầu Bry sur Marne

   

 

Sinh ngày 15/12/1832 tại Dijon, Côte d'Or, Bourgogne, Pháp và mất ngày 27/12/1923 tại Paris, Pháp

Học vấn Học trường Ecole centrale des Arts et Manufactures
1856 Làm công cho hãng Nepveu & Cie., Paris
1857 - 1864 Làm kỹ sư  cho hãng đường sắt Compagnie française occidentale rồi  làm giám đốc cơ quan xây dựng  Pauvels & Cie.
1864 - 1866 Nghiên cứu xây dựng sông đào Suez
1866 Mở công ty xây dựng riêng

Nghiên cứu và xây dựng cầu của Pháp, Espagne, Autriche, Roumanie, Egypte, Perou  Bolivie

1876 - 1879 Xây dựng cầu Maria-Pia trên sông Douro gần Oporto (sông cái giữa Espagne và Portugal)

Xây cầu lưới mắt cáo (ponts à treillis)  cho các thuộc địa

1880 - 1884 Cầu cạn (viaduc) Grabit trên sông Truyère
1880 Cầu trên sông Danube gần Szeged (Hongrie)
1884 Nghiên cứu lần đầu cho một tháp cao 300 mét
1885 Kiến trúc chống đỡ bên trong tượng Tự Do (statue de la Liberté)
1889 Tháp Eiffel 300 mét hoàn tất

Tham gia xây dựng sông đào Panama

1900 - 1920 Khảo cứu trên sức chịu đựng của nhà cửa chống gió.
   
Hãng, xưởng
  • Compagnie des établissements Eiffel
  • Compagnie générale de matériels de chemins de fer
  • Eiffel et Cie
Công trình nghệ thuật  tại Bry sur Marne, Val de Marne năm 1893-1894
  Buttes-Chaumont

Bài đọc thêm:

Tháp Eiffel

Paris

Home: http://vietsciences.free.fr