Claude Bernard 

Võ Thị Diệu Hằng
 

Claude Bernard (1813-1878) Nhà Sinh lý học nổi tiếng. 

Khám phá chức vụ tạo đường glycogen của gan .  Nghiên cứu các diếu tố (enzyme) trong dịch tiêu hóa, gan, thần kinh hệ, máu và chức năng của  nó trong sự hô hấp..  .  Hội viên Hàn Lâm viện Khoa học và được giải thưởng ba lần được,  hội viên viện Hàn  lâm Y khoa và Viện Hàn lâm Pháp.

 

Claude Bernard (1813-1878)  Viện bảo tàng  Claude Bernard Claude sinh ra nơi đây

Bản thảo viết tay

 

Sinh tại Saint-Julien (Lyonnais), ngày 12 tháng  7 năm 1813. 

 1843: Tiến sĩ Y khoa.  Luận án về  dịch vị.

1853 Tiến sĩ Khoa học Tự nhiên.  

1854 được đắc cử vô Hàm Lâm Viện  Khoa học. 

1855 Giáo sư Sinh lý học Ðại cương tại trường Ðại học Khoa học. Giáo sư Sinh lý học Thực nghiệm tại trường Collège de France 

1868: Giáo sư Sinh lý học Ðại cương tại Muséum (Bảo tàng tự nhiên học)

1961: Hội viên Hàn lâm việc  Y khoa

1968Ðắc cử vô Hàn lâm viện ngày 7 tháng  5 1868 thế chỗ Jean-Pierre Flourens, ghế  29. 

Chủ tịch cơ quan Société de Biologie. 

1869: thượng nghị sĩ  . 

1877: bài giảng cuối cùng

 
1878: Mất tại Paris ngày 10 tháng  2 tại số 40 , Rue des Écoles

Ông viết nhiều bài về Khoa học và Y khoa và cộng tác với báo Revue des Deux Mondes

Ðám tang quốc gia, do nhà nước tài trợ cử hành ngày 16/02/1878 tại nghĩa trang  Père Lachaise

 

*** Năm 1834, lúc bấy giờ  Claude Bernard chỉ mới 21 tuổi, ông đến Paris và sồng bằng nghề viết văn và làm dược tá cho một tiệm thuốc tây.  Ông viết bản kịch vui Rose du Rhône rồi bi kịch Arthur de Bretagne. Nhà văn  kiêm phê bình gia Saint-Marc Girardin khuyên  ông  nên  vừa viết văn vừa học lên để kiếm lấy một nghề. Vậy là ông chọn ngành Y. Lúc đầu ông không học xuất sắc lắm, nhưng cũng được đậu vô nội trú (hạng 26/29).  Sau khi rớt Thạc sĩ, ông  vào làm điều chế viên phòng thí nghiệm trường Collède de France với sự hướng dẫn của    F. Magendie (1783-1855),  nhà Sinh lý học nổi tiếng thời đó. Ông bắt đầu đam mê môn Sinh lý học Thực nghiệm. Sau khi Magendie mất, ông thế chỗ của Magendie. Và từ đó ông trở nên xuất sắc, được hưởng mọi vinh dự, nhưng gia đình ông không hạnh phúc.

Tác phẩm

1855-1856 Leçons de physiologie expérimentale appliquée à la médecine 
1856 De la chaleur animale. Mémoire sur le pancréas 
1857 Leçons sur les effets des substances toxiques et médicamenteuses 
1858 Leçons sur la physiologie et la pathologie du système nerveux 
1859 Leçons sur les propriétés physiologiques et les altérations pathologiques des différents liquides de l'organisme 
1860 Leçons et expériences physiologiques sur la nutrition et le développement 
1865 Introduction à l'étude de la médecine expérimentale. Leçons sur les propriétés des tissus vivants 
1867 Rapport sur les progrès de la physiologie générale en France 
1872 Leçons de pathologie expérimentale 
1875 Leçons sur les anesthésiques et sur l'asphyxie. Leçons sur la chaleur animale. Leçon sur le diabète et la glycogenèse animale 
1878 La science expérimentale 
1878-1879 Leçons sur les phénomènes de la vie commune aux animaux et aux végétaux 
1879 Leçons de physiologie opératoire 
1886 Arthur de Bretagne, drame inédit 
 

   http://vietsciences.free.fr