Pierre Eugène Marcellin Berthelot

Vietsciences- Võ Thị Diệu Hằng     14/05/05     

 

Pierre Eugène Marcellin Berthelot (1827-1907) Nhà chính trị và  hóa học  Pháp

     

  Pierre-Eugène Marcelin Berthelot, chính trị gia và hóa học gia bác học, sinh tại Paris ngày 25 tháng Mười năm 1827, con  một gia đình giàu mà cha là  bác sĩ. Ông  là học sinh rất xuất sắc của  trường trung học  lycée Henry IV  và tiếp theo ông học trường Ðại học Khoa học Paris. Ông  thực sự bắt đầu nghiên cứu  trong  một phòng thí nghiệm tư Pelouze , nơi mà  ông có thể  nghiên cứu bằng thích.

   Năm 1751 ông vô trường École de France phụ giúp soạn những thí nghiệm khoa học của  Antoine Jérôme Balard. Như nhiều nhà hóa học thời đó, Berthelot bắt đầu  nghiên cứu về  những  phức chất hữu cơ. Năm 1854 ông  đậu Tiến sĩ nhờ luận án viết về Cơ cấu và tổng hợp chất béo đã được khen ngợi vô cùng

  Năm 1859 ông làm giáo sư Ðại học Dược khoa   và 1865 làm giáo sư hóa học tại trường  Collège de France.

  Năm  1863: thành viên của Hàn lâm viện Y khoa

  Năm 1873: thành viên của Hàn lâm viện Khoa học

  1876: tổng thanh tra ngành giáo dục đại học

  1881: thượng nghị sĩ vĩnh viễn

  Năm 1866-1867 giữ chức Bộ trưởng Giáo dục và  1895-1896 Bộ trưởng Ngoại giao

  1889: thư ký vĩnh viễn của Hàn lâm viện Khoa học

  Ông là người được những phần thưởng cao quý nhất, được huân chương Bắc đẩu bội tinh (Légion d'honneur). Là người có công rất lớn trong ngành hóa hoc, nhưng giải Nobel đã quên ông.

  Được đắc cử vô Hàn lâm viện Pháp, thay thế Joseph Bertrand, và được Jules Lemaître tiếp đón ngày 2 tháng  05 năm 1901.

  Ông nghiên cứu nhiều bộ môn khác nhau: tổng hợp hữu cơ, tĩnh và động hóa học, nhiệt hóa học, chất nổ, các vi khuẩn nitrat hóa đất và nguồn gốc thuật giả kim

   Marcelin Berthelot mất ngày 18 tháng Ba 1907 vài giờ sau khi vợ ông mất. Ông được 80 tuổi. Cả hai người được đưa vô điện Panthéon

  Công trình và tác phẩm của Marcellin BERTHELOT
  1854 Phối hợp giữa glycérine với các acid và sản xuất chất béo thiên nhiên
  1855 Tổng hợp rượu Ethanol
  1856 Tổng hợp acid formique
  1858 Nghiên cứu mới trên những thể tương tự như đường mía
  1859 Tổng hợp acetylen
  1860 Chuyên luận về Hóa học hữu cơ, 2 quyển
  1862 Những bài học về nguyên tắc về đường (được dạy trước các hãng hóa chất của Paris) 
  1863 Bài học về  sự đồng phân
  1863 Tổng hợp benzen
  1864-1910 Bài học phương pháp tổng quát về sự tổng hợp hóa hữu cơ (được dạy tại trường lớn Collège de France) 
  1872 Chuyên luận cơ bản về Hóa hữu cơ, 2 quyển
  1873 Kiểm chứng tỷ trọng kế Baumé
  1875 Tổng hợp hóa học  
  1879 Thử nghiệm về động hóa học dựa trên nhiệt hóa học, 2 quyển
  1883 Thử nghiệm về sức mạnh của chất bột và chất nổ theo nhiệt hóa học, 2 quyển
  1885 Những nguồn gốc của thuật giả kim
  1886 Khoa học và triết học
  1887 Sưu tập các nhà thuật giả kim Hy Lạp, 3 quyển
  1889 Nhập đề về nghiên cứu hóa học của những người Xưa và thời Trung cổ
  1890 Cách mạng hóa học: Lavoisier
  1893 Lịch sử Khoa học. Hóa học thời Trung cổ, 3 quyển
  1893 Chuyên luận thực hành về phép đo nhiệt lượng hóa học
  1897 Khoa học và đạo đức
  1897 Nhiệt hóa học. Dữ kiện và luật số học, 2 quyển
  1899 Hóa học thực vật và nông nghiệp. trạm thực nghiệm và hóa học thực vật ở Meudon, 4 quyển
  1901 Nghiên cứu thực nghiệm, 3 quyển
  1901 Các chất hydrur carbon
  1901 Khoa học và giáo dục
  1905 Khoa học và tư tưởng tự do
  1906 Tiểu luận về thực tập phân tích khí
  1906 Khảo cổ học và lịch sử khoa học

© http://vietsciences.net   và  http://vietsciences.free.fr Võ Thị Diệu Hằng