Grace Hopper

Vietsciences-Nhã Chân
 

Grace Hopper (1906-1992)

"Bug" đầu tiên là con bướm đêm kẹt trong máy do Grace Hopper  đặt tên

Grace Hopper là một trong những người tiên phong trong ngành máy tính điện tử trong Hải quân Hoa Kỳ từ lúc máy điện toán ra đời năm 1943.

- Người đàn bà đầu tiên được đậu Tiến sĩ Toán trường Ðại học Yale University

- Chủ tịch Automatic Programming, lần đầu tiên in ra bài về compilers năm 1952 và tiếp theo đó bà cho in trên 50 bài về phần mềm và về những programming languages

- Cựu Thiếu tướng Hải quân Hoa Kỳ (late Rear Admiral)

- Người sĩ quan phục vụ già nhất lúc bấy giờ, bắt đầu vô ngành Hải quân năm 1943, bà về hưu lúc 80 tuổi, năm 1986 . Nhưng bà lại vẫn tiếp tục làm việc đến cuối đời, luôn luôn trong ngành Tin học, đáng kể nhất là dưới danh nghĩa cố vấn cho Control Data

- Kinh nghiệm nghề nghiệp:

Associate Professor, Vassar College, 1931 - 1943; Mathematical Officer, US Navy Bureau of Ordinance, 1944-1946; Senior Mathematician, Eckert-Machly Computer Corporation, 1949-1967; Systems Engineer, Sperry Corporation, 1952-1964; Senior consultant, Digital Equipment Corporation, 1986 - 1988.

- Ðược nhiều giải thưởng :

Phi Beta Kappa, 1928; Man-of-the-year, Data Processing Management Association, 1969; Legion of Merit, 1973; Distinguished Fellow, British Computer Society, 1973; National Medal of Technology; Navy Meritorious Service Medal, 1980; Defense Distinguished Service Medal, 1986; Thiếu tướng Hải quân Hopper đã nhận 47 cấp bậc danh dự

Bug máy tính điện tử đầu tiên do Grace Hopper tìm ra, là một con bướm đêm bị chết trong rờ le (relay) số 70 và bản F, trong máy tính điện tử năm 1945 (*)


(*) Bug" là một chữ dùng cho những chuyên viên radar Mỹ để diễn tả tất cả những vấn đề hư hỏng của máy chạy bằng điện làm cho đường truyền tin (điện tín Morse) bị nhiễu loạn hay gián đọan trong thời kỳ thế giới đại chiến.