Nicolas Copernic

Vietsciences-Võ Thị Diệu Hằng        23/05/04

 

Nicolas Copernic (1473 - 1543) Nhà lý thuyết thiên tài: thuyết Vũ trụ Nhật Tâm

 

 
   

Hệ thống Copernic

Thuyết Heliocentrique

   

I/ Tuổi trẻ và học vấn

Copernic sinh tại Torun, Pologne trong một gia đình thương gia và công chức. Cậu của Copernic là giám mục Lukas Watzelrode, chăm sóc học vấn cho cháu thật vững trong những trường đại học tốt nhất.

Nicolas vô trường đại học Cracovie năm 1491, học về nghệ thuật tự do trong  4 năm nhưng không có văn bằng gì cả. Sau đó ông  đi Ý để học Y khoa và Luật khoa như những  người  nước Pologne thời đó.  Trước khi ra đi, cậu ông cho ông chức linh mục phụ tá (chanoine) tại Frauenburg, ngày nay là Frombork, một chức vụ trách nhiệm về tài chánh nhưng không có  nhiệm vụ tín ngưỡng.

Tháng  giêng năm 1497, Copernic bắt đầu học Luật Giáo hội (droit canon) tại đại học Bologne và ở nhà  một giáo sư Toán  Domenico Maria Novara (1454-1504). Giáo sư là một trong những người đầu tiên điều chỉnh  cho chính xác khoa địc lý của  Ptolémée và đã  khuyến khích ông rất nhiều trong ngành Ðịa lý và Thiên văn. Cả hai cùng  quan sát nguyệt thực, sao Aldébaran ngày 9/03/1497 tại Bologne.

Năm 1500, Copernic tổ chức cuộc  hội nghị về Thiên văn tại Rome

Năm sau ông được phép học  Y khoa tại Padoue, trường đại học mà  gần  một trăm năm sau Galillée học) 

Năm 1503 ông đậu tiến sĩ Luật, và trở về Pologne để  hoàn thành chức vụ hành chính của ông (chưa xong  trường Y).

II/ Các tác phẩm

Từ năm 1503 đến  1510, Copernic sống trong lâu đài Giám mục của  cậu Lidzbark Warminski ông, tham gia hành chính của địa phận.

Ông in quyển sách đầu tiên , dịch từ tiếng Latin quyển sách về đạo đức của một tác giả xứ Bizance thuộc thế kỷ thứ VII, Theophylactus de Simocatta.

Trong những năm từ 1507 đến 1515, ông hoàn thành bài về Thiên văn: De Hypothesibus Motuum Coelestium a se Constitutis Commentariolus được biết dưới tựa đề Commentariolus mà mãi đến thế kỷ thứ  XIX mới được in. Trong công trình này, ông đưa ra những nguyên tắc của thuyết Thiên văn mới của ông: thuyết Mặt Trời ở giữa (Héliocentrique).

Sau khi ông  về lại Frauenburg  năm 1512, ông tham dự vào công việc  sửa đổi lịch (1515)

1517: Viết một bài về tiền tệ và bắt đầu tác phẩm chính của ông: De Revolutionibus Orbium Coelestium (chuyển động quay của những thiên thể). Công trình này ông  hoàn tất từ năm 1530 nhưng mãi đến năm 1543 mới được  in tại Nuremberg . Copernic chỉ nhận được  vài bản vài giờ trước khi ông mất(24/05/1543). Ông gởi tặng một bản cho Giáo hoàng Paul III, ông giới thiệu hệ thống của ông  là một lý thuyết thuần túy để tránh sự trừng phạt của giáo hội (vindicte)

 

Bài đọc thêm:

III/ Vũ trụ học đầu thế kỷ XVI

IV/ Hệ thống Copernic và ảnh hưởng

 

© http://vietsciences.free.fr Võ Thị Diệu Hằng