Socrate

Võ Thị Diệu Hằng (trích trong Tiểu sử Socrate)
 

 

1) Hãy tự biết lấy chính mình (Connais-toi toi-même)

2) Con người không hề muốn hung ác tàn bạo 

3) Việc gọi là tốt khi nó nó ích (le bien réduit à l'utile)

4) Ðạo đức là khoa học là lối sống (La vertu réduit à la science)

5) Hạnh phúc có được khi nó dung hòa với đạo đức

6) Ðiều bị bắt buộc phải làm cũng là điều hữu ích