Cái lưỡi của Esope

Nguyễn Vũ Ngân Hà

  Trở về chương Câu chuyện danh nhân

 

Khi lý luận, ta có thể nói trái ngược với lý lẽ ta vừa nêu ra  nhưng vẫn có lý như thường.  Người Việt mình có câu "lưỡi không xương".

Esope là nhà ngụ ngôn Hy Lạp. Một hôm, chủ của Esope là Xanthus  ra lệnh cho Esope ra chợ mua món ăn nào  ngon nhất nhất để đãi khách. Esope chỉ mua toàn là lưỡi rồi làm nhìều món khác nhau  bằng cách cho nước  xốt khác nhau. Khi khách  sắp sửa ăn, ông nói:

- "Có gì quý hơn cái lưỡi không? Chính nó là sợi dây liên lạc với đời sống văn minh, là chìa khóa của Khoa học, là cơ quan của sự thật và  lẽ phải.

Ðể gây bối rối Esope, Xanthus bảo:

- "Vậy thì hãy mua cái gì tệ nhất!"

Hôm sau Esope lại  trở lại món cũ và nói rằng cái lưỡi là thứ xấu xa nhất trên đời.

- "Ðó là Mẹ của những sự tranh cãi, vú nuôi của những vụ kiện tụng, nguồn gốc của chia rẽ và chiến tranh.  Nếu cái lưỡi là cơ quan nói ra sự thật, thì nó cũng nói lên sự sai lầm và  tệ hơn, là sự vu khống.

 

Rappelons ici un trait connu de l'histoire d'Esope, fabuliste grec.
Son maître Xanthus lui ayant donné l'ordre d'acheter au marché, à l’occasion d’une réception cosmopolite, ce qu'il y avait de meilleur et rien d’autre.
Esope acheta de la langue qu'il fit accommoder à toutes les sauces. Les convives ne tardèrent pas à s'en dégoûter.
"Hé, qui a-t-il de meilleur que la langue ? C'est le lien de la vie civile, la clé des sciences, l'organe de la vérité et de la raison."
Et bien, reprit Xanthus, qui prétendait l'embarrasser, achète-moi demain ce qu'il y a de pire.
Le lendemain, Esope, ne fit encore servir que des langues disant que la langue est la pire des choses qui soit au monde.
"C'est la mère de tous les débats, la nourrice de tous les procès, la source des divisions et des guerres. Si elle est l'organe de la vérité, elle est aussi celui de l'erreur, et pire de la calomnie

 

  Trở về chương Câu chuyện danh nhân