Những cuộc thí nghiệm nhẹ nhàng

Võ Thị Diệu Hằng                              2 tháng 3 năm 2004
 

Nước mắt khử trùng

Fleming là một nhà nghiên cứu thực tiễn và bền chí. Một hôm ông  quan sát thấy  nước mắt có khả năng  khử trùng. Và để  lấy nước mắt cho cuộc thí nghiệm, ông mua ngay chanh để nhỏ vô mắt của  những đồng nghiệp ông để làm họ chảy nước mắt. Ông thưởng cho mỗi người  mỗi lần  là  3 pence và  nói: " Với tiền  lương này, các bạn sắp có thể  có tiền hưu rồi đó"

Khám phá  Pénicilline

Ngày 3 tháng 9 năm 1928, bác sĩ Alexander Fleming, 47 tuổi, sau khi nghỉ hè, ông trở về phòng thí nghiệm ở Saint-Mary's Hospital  tại Londres  Ông ngạc nhiên vì những hộp pétri mà ông cấy  staphylocoque có những đám vi khuẩn (colonies) màu trắng xanh mọc lên. Các hộp pétri của ông đã bị đám nấm nhỏ li ti ô nhiễm: nấm penicillium notatum. Trước khi vứt bỏ các hộp này, ông  quan sát thấy xung quanh các đám nấm,  staphylocoque không  mọc lên được. Ông nghĩ rằng nấm penicillium notatum tiết ra  một chất có thể diệt staphylocoque, nên ông đặt tên chất đó là   pénicilline.

Năm sau, ông đăng bản tường trình về  sự khám phá của mình và trong suốt hàng chục năm, pénicilline ông tìm ra chỉ dùng để  cô lập hóa vi khuẩn B. Influenzae trong phòng thí nghiệm.

Sự tình cờ  làm nên chuyện


Florey qua Mỹ và liên hệ với hãng hóa học Peoria tại Illinois, chuyên tinh khiết hóa nước đã dùng rồi  nhờ  vi khuẩn chuyên biệt.

Muốn có nhiều nấm mốc, họ ra chợ dặn những hàng trái cây rằng hãy đem bán cho họ khi nào  chúng bị nấm mốc.  Một hôm, một người đàn bà mang trái dưa úng phủ đầy mốc dạng đặc biệt khác thường. Các nhà nghiên cứu phân  tích loại nấm mốc penicillium chrysogenum này và khám phá ra rằng  nó có khả năng  chế tạo pénicilline đến 200 lần hơn  nấm penicillium notatum!

Từ đó người ta có thể  sản xuất  pénicilline  rộng lớn hơn. Các  phòng thi nghiệm Mỹ Merck, Pfizer và Squibb tiên phong trong  việc tìm cách sản xuất pénicilline trong kỹ nghệ. Không bao lâu, nhiều  người bị nhiễm trùng được chữa khỏi