Cái chết của Lavoisier

Vietsciences-Võ Thị Diệu Hằng         29/12/04

 

Antoine-Laurent Lavoisier là cha đẻ của ngành hóa học  mới. Có công  rất lớn cho khoa học. Nhưng mặc dù  mê  khoa học nhưng ông  cũng  làm trong ngành thu thuế, cưới con gái của  đồng nghiệp ông Jacques Paulze năm 1771 và sáu năm sau ông trở thành quan thuế. Cũng nhờ  làm trong ngành này mà  ông  giúp đỡ rất nhiều nhà khoa học nghèo như Berthollet, Vauquelin và  thành lập những phòng thí nghiệm cho các đồng nghiệp.

Trong thời kỳ cách mạng 1789, Lavoisier hăng hái tham gia cải tổ lại phép đo lường. Nhưng   qua năm 1792 Cách mạng Pháp chuyển hướng và qua năm 1793 thì trở nên quyết liệt:  Hội nghị quốc ước (Convention) xử  trảm vua  Louis XVI. Hàn lâm viện sau đó bị giải tán.

Ngày 24 tháng 11 năm 1793, Hội nghị quốc ước ra lệnh bắt các  quan thuế và buộc  phải trình sổ sách để kiểm tra vì Hội có tiền. Lavoisier lúc  bấy giờ không có ở nhà, và  lánh mặt mấy ngày trong Hàn lâm viện khoa học.  Sau đó ông  cùng  cha  vợ là Jacques Paulze tự ý đến trình diện  và bị bắt vô tù Port-Libre. Lavoisier bị ở tù 5 tháng

Ngày 8 tháng  5 năm 1794, Tòa án Cách mạng xét 32 quan thuế kêu án lợi nhuận quá mức, lạm dụng công quỹ tiền thưởng quá đáng , trễ nãi vô căn cứ khi chuyển tiền vô ngân khố và nhất là sự gian lậu trên thuốc lá...

28 người trong số đó bị xử trảm ngay ngày hôm đó, tài sản của họ bị sung công. Lavoisier là người thứ tư lãnh án.  Ông xin được sống thêm vài ngày để hoàn tất các khảo cứu có ích cho nhân loại nhưng  bị từ  chối.  Ông bị xử trảm tại Paris, trên Place de la Concorde trong sự kinh hoàng.

Sáng sớm hôm sau khi ông  mất, đồng nghiệp ông  là  nhà Toán  học Joseph Louis Lagrange (1736-1813) nói: "Họ chỉ cần  trong khoảnh khắc  để làm rơi cái đầu đó và  có thể  cả  một trăm năm cũng không đủ để  tạo ra  một cái đầu tương tự." (Il ne leur a fallu qu’un moment pour faire tomber cette tête et cent années peut-être ne suffiront pas pour en reproduire une semblable)

Bài đọc thêm:

Tiểu sử  Antoine-Laurent Lavoisier

© http://vietsciences.free.fr  Võ Thị Diêu Hằng