Cách Thức Đăng Nhập Tên Vào Diễn Đàn cuả Vietsciences

 

 

 

 

Các bạn thân mến,

Gần đây có nhiều bạn viết thư hỏi thăm chúng tôi về cách thức để đăng kí tên vào diễn đàn cuả trang khoa hoc Việt Nam Vietsciences.

Sau đây là cách thức đăng kí tên vào Forum cuả Vietsciences:

1.  Bấm dòng liên kết 'Register" để bắt đầu:

 

2.  Đọc và đồng ý với điều kiện (nguyên văn Anh ngữ)

-- Được dịch lại như sau:

Tất cả những bài viết đăng trên diễn đàn này là ý riêng cuả tác giả (người đăng bài). Do đó chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những ý kiến cuả người đăng bài.  Những người điều hành và và điều phối cuả diễn đàn khoa học này sẽ xoá hoặc sưả tất cả những ý kiến không hợp với nội qui một cách sớm nhất

Bạn đồng ý không có bất kì lời lẽ thô tục, lăng mạ, xúc phạm, vu khống, kỳ thị, khiêu dâm, hay là bất kì ngôn ngữ vật liệu nào vi phạm các luật lệ hiện hành. Những vi phạm sẽ bị lập tức cấm chỉ. Ngoài ra, các điạ chỉ IP cuả bài đăng sẽ được ghi nhận để giúp chúng tôi thi hành những điều này.  Những người điều khiển diễn đàn sẽ có quyền xoá, sưả, di chuyển hay đóng các chủ đề lại nếu thấy cần thiết.. Các dữ kiện mà người sử dụng diễn đàn gõ vào sẽ được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu. Các dữ liệu cuả mỗi cá nhân sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ nơi nào khác nếu không có sự chấp thuận cuả cá nhân đó. Những người điều hành diễn đàn sẽ không chịu trách nhiệm cho mọi thiệt hại khi bị tin-tặc tấn công.

Forum cũng dùng hệ thống cookies để nâng cao chức năng hiển thị. Nó dự trữ một số thông tin về máy tính điạ phương. Nhưng những cookies này không chưá bất kì thông tin cá nhân nào mà bạn đã gõ vào để đăng kí tên trong diễn đàn này. Email chỉ là để kiểm nghiệm lại chi tiết đăng kí và mật khẩu cuả bạn.

Khi nhấn  vào dòng 'tôi đồng ý với các điều khoản trên' (hay là dòng 'I agree with these terms') có nghiã là bạn chấp thuận với các điều đã nêu trên.

Nếu đồng ý bạn nhấn vào dòng liên kết: "Tôi đồng ý với các điều khoản trên"

3. Điền thông tin cá nhân vào

Bạn chỉ cần ghi đúng thông tin vào các ô sau:

  • Username: *  Viết tên (bút hiệu hay nick name) mà bạn muốn đăng kí

  • E-mail address: * Viết địa chỉ e-mail cuả bạn

  • Password: *  Viết vào mật khẩu mà bạn muốn dùng khi đăng nhập lên diễn đàn

  • Confirm password: * Viết lập lại cái mật khẩu này để xác thực là đúng

Các thông tin khác chỉ là để cho bạn thêm vào nhưng không bắt buộc và nó cùng không ảnh hưởng đến việc tham gia diễn đàn

Sau cùng hày bấm nút "Submit"

Trong một số trường hợp bạn có thể bị từ chối vì tên mà bạn muốn dùng hay e-mail của bạn đã được dùng (trường hợp này bạn phải đăng kí một tên khác). Cũng vậy, nếu như bạn điền không đủ các dữ liệu này hay bạn đã gõ mật khẩu để phối kiểm không đúng thì sẽ bị từ chối và bạn buộc lòng phải ghi lại cho đúng

:

4. Đăng kí hoàn tất:

Bạn sẽ nhận thông báo đến điạ chỉ e-mail mà bạn đăng kí. Trong trường hợp bạn cho sai điạ chỉ e-mail thì xem như bạn sẽ không thể nào kích hoạt được tên đang kí cuả mình.

5. Kich hoạt tên đã đăng kí:

Sau 1 thời gian ngắn bạn sẽ nhận được từ hộp thư mà bạn đã ghi điạ chỉ trong khi đang kí với vietsciences. Bức thư nội dung:

"Welcome to FORUMS VIETSCIENCES Forums

Please keep this email for your records. Your account information is as follows:

----------------------------

Username: (tên mà bạn đã đăng kí)

Password: (mật khẩu mà bạn đã điền và phối kiểm)

----------------------------

Your account is currently inactive. You cannot use it until you visit the following link:

http://vietsciences.free.fr/forum/phpBB2/profile.php?mode=activate&u=xxxxxxx

Please do not forget your password as it has been encrypted in our database and we cannot retrieve it for you. However, should you forget your password you can request a new one which will be activated in the same way as this account.

Thank you for registering.

Hãy bấm link vào cái đia chỉ tương tự như cái được tô màu vàng ở trên. Đây là thủ tục sau cùng mà bạn phải hoàn tất. Bạn sẽ nhận một màn hình xác nhận sự đang kí thành công cuả bạn.

Từ đây, bạn có thể dùng tên và mật khẩu để đăng nhập vào diễn đàn

Chúc bạn thành công

http://vietsciences.free.fr 

`