Ống quang học Galilée

Vietsciences-Võ Thị Diệu Hằng
 
   
  Ðọc Lịch sử kính thiên văn  

 

Lúc đầu người ta đặt tên  kính thiên văn là  ống quang học, mãi đến năm 1650 mới có tên là téléscope  (kính nhìn xa, viễn kính ). Tên này đã được nhà toán học  Hy  Lạp Ioannes Dimisiani đặt ra năm 1612. 

Lúc đầu những  kính nhìn xa này chỉ được dùng trong quân đội để kiểm soát quân địch đến gấn.  

 Năm 1609 Galilée là người đầu tiên dùng "kính lại gần" để quan sát bầu trời.

 

Bản sao ống quang học

  Galilée