Lịch sử chữ viết

Vietsciences-Nguyễn Vũ Ngân Hà
 

Người Sumarie và chữ viết hình góc

 

  

Những câu cách ngôn của Salomon và những lời trich dẫn của Hippocrate. Bản thảo chép tay bằng tiếng Hy Lạp thế kỷ X:
 

Cách đây khoảng 5500 năm ở vột vùng nào đó nằm giữa Sông Tigre và sông Euphrate đã nảy sinh ra dạng chữ viết đầu tiên của nhân loại.

Khi trở thành những nhà nông, những người Sumérie phải có một quan niệm về kế toán và kiểm kê một cách lâu dài để cai quản thực phẩm thặng dư.
Họ đã dùng đất sét -là vật liệu phong phú của vùng sông này- để giữ lại dấu vết của những thu hoạch mùa màng và những bầy gia súc của họ.

Những phương pháp nghề nông để dẫn nước vô ruộng cần một tổ chức xã hội phức tạp mà kiến trúc thứ tự để phân công (structure hiérarchique) phải trở thành càng ngày càng quan trọng với thời gian.
Dân chúng càng đông thì sự thặng dư về thưc phẩm cần phải được cai quản.

Chữ viết trở thành một nhu cầu cần thiết cho nên văn minh đang sinh ra này.

Người Sumérie dùng kỹ thuật mà họ đã biết:

Ðó là dấu vết do họ dùng que để ấn vô trong đất sét ẩm để ghi rõ hơn những khái niệm về kế toán, trước tiên là dưới hình thức lối viết bằng hình vẽ (pictogramme).

Lối viết chữ này sau đó càng ngày càng nhiều rồi chia ra những mẫu khác nhau cuối cùng đưa đến một lối viết phức tạp đó là chữ viết đầu tiên được biết.

Ngoài khuôn viên thu hoạch mùa màng và gia súc, còn có bài văn đầu tiên được biết, là bài Sử thi Gilmalesh (l'Epopée de Gilmalesh)

Người ta lấy chữ cunéiforme ("cuneux" nghĩa là "góc cạnh" hay "cái đinh") để chỉ lối viết bằng những gạch tạo ra những tam giác như hình dưới đây.