Lịch sử điện thoại

Vietsciences-Võ Thị Diệu Hằng
 
BOURSEUL REIS BELL

14/02/1876

Téléphone REIS

Ống nói Bell  1900 Cabine ÐT 1/9/1889

 

Central Gower de Paris, trung tâm điện thoại Paris đầu tiên, năm 1879 Central Gutenberg 1893

 

Năm 1854 Pháp mới bắt đầu có điện tín.

Charles Bourseul lúc bấy giờ là nhân viên hành chính về điện tín viết bài trong báo l'Illustration: "Từ ngày 26/08/1954 đây là nguyên tắc cho máy điện thoại"

Năm 1860, một giáo viên  người Ðức Philippe Reiss thực hiện một máy có thể truyền những âm thanh về nhạc bằng cách dùng  điện

Ông đã thành công trong việc kinh doanh máy của ông nhưng nó vẫn còn yếu kém và không có khả năng truyền lời nói. Tuy nhiên ông Reiss đã tiến đến rất gần cái có thể gọi là điện thoại.

Phát minh của P. Reiss được trình bày tại Mỹ

Hai người Mỹ, Alexander Graham Bell và  Eliza Gray cuối cùng thực hiện được máy điện thoại:

Graham Bell làm được nhiều mẫu máy truyền âm thanh và năm 1875 cho ra đời hệ thống điện tín hoàn chỉnh.

Elisha Gray làm việc  cùng lĩnh vực và ngày 14/02/1876, cả hai cùng trình bằng sáng chế  điện thoại của họ.

 
David Hughes

ng micro của Hugues 1878

 

Thomas Edison năm 1880

Lịch sử chỉ giữ lại tên của Bell bởi vì sau cuộc tranh chấp pháp luật, Bell được thắng kiện với bằng  phát minh số 174465 ngày 7/03/1876.

Tuy nhiên  không  một điện thoại nào  dùng được.

Phải đợi đến  tháng 6 1876 người ta mới thấy lần đầu tiên điện thoại hoạt động tại hội chợ triễn lãm ở Philadelphie.

Ðiện thoại vào Hoa Kỳ  từ năm 1877 sau khi hãng Bell Telephon Company sáng lập.

Cùng năm 1877, Western Union Telegraph yêu cầu Thomas A. Edison làm một điện thoại khác để chống lại Bell Company. Edison  bắt đầu từ máy của Reiss và nghiên cứu cho ra một máy phát có điện trở thay đổi nhạy hơn của Bell, và trở thành microphone đầu tiên bằng  graphite, ngày 27/04/1877

Vài tuần sau, ngày 9/7/1877, Bell giới thiệu Hand Telephone

Ðiện thoại 

 cầm tay  Bell

Cuối năm 1877, Frédérick Gower, người Mỹ, cải thiện máy của Bell và hệ thống của ông được lắp đặt tại Paris năm 1879. Ðó là  trung tâm điện thoại đầu tiên của nước Pháp.

Truy nhiên  hệ thống máy của  Gower không  được tốt nên  bị bỏ nhanh chóng sau đó.

Tháng 5 1878, David Hugues sáng chế  ra microphone  làm bởi những thanh than hình trụ.

Tại Pháp có 3 hãng điện thoại đã nhượng lại và kết hợp thành Société Générale des Téléphones ngày 10/12/1880.

 Nhà nước  phát triển nhanh chóng hệ thống từ khi mở  đường dây quan trong nối tỉnh Reims tới  Palais des Bourses de Paris, có những  cabines điện thoại công cộng cho dân chúng. Chính phủ cũng  xây dựng và khai thác trực tiếp 16  mạng lưới điện thoại  liên ngoai ô trong khi Société Générale des Téléphones chỉ có 11.

1/9/1889, nhà nước nắm toàn bộ mạng lưới điện thoại.