Lịch sử lá cờ Âu Châu

Vietsciences-Nguyễn Vũ Ngân Hà
 
 
 

Lá cờ Âu Châu không những là  biểu tượng cho sự Liên hiệp các nước Âu Châu mà còn nói lên  từng thành phần và lý lịch của mỗi nước. Một vòng tròn gồm những ngôi  sao vàng tượng trưng cho sự liên kết và sự hài hòa giữa các dân tộc Âu Châu.

Số ngôi sao không liên hệ gì với số quốc gia hợp thành.  12 ngôi sao  tượng trưng cho sự hoàn hảo, trọn vẹn và nhất quán, cũng như lá cờ sẽ  giữ mãi không đổi cho dù số thành viên có tăng lên.

 

Lịch sử lá cờ Âu Châu:

Năm 1955, Liên hiệp Âu châu chỉ hiện diện dưới dạng Cộng Ðồng Âu Châu (Communauté européenne) cho vụ than đá và thép và chỉ có  6 thành viên.  Tuy nhiên có một tổ chức  kết hợp  một số lớn thành viên, đó là Hội Ðồng Âu Châu (Conseil de l'Europe) đã được thành lập mấy năm trước đó. Hội Ðồng Âu Châu bảo vệ quyền công dân và khuyến khích  nền văn hóa  Âu Châu 

Hội Ðồng Âu Châu tìm một hình tượng trưng sau nhiều cuộc tranh luận, kết quả là  một vòng tròn gồm 12 ngôi sao trên nền  xanh da trời đậm.  Theo nhiều truyền thống, 12 là một con số trượng trưng cho sự trọn vẹn, nó còn  tượng trưng cho 12 tháng của  một năm, 12 số trên mặt đồng hố. Còn vòng tròn, là  biểu tượng cho sự nhất thể.

Sau đó Hội Ðồng âu Châu mời những cơ quan nhà nước chấp nhận hình tượng trưng này  và năm 1983 Quốc hội âu châu đã chấp nhận biểu hiệu này. Cuối cùng, năm 1985 lá cờ đã được tất cả những  vị nguyên thủ quốc gia và chính quyền Lien hiệp âu châu xem như một biểu hiệu chính thức của  hội liên hiệp, lúc bấy giờ  được gọi là Cộng Ðồng âu Châu (Communautés européennes)

Từ đầu năm 1986, lá cờ này dùng làm biểu hiệu cho các quốc gia Âu Châu.

Số nước tham dự:

1952: 6 nước

1995: 15 nước, gồm 370 triệu dân

Những thành viên chính thức:

Belgique / Danemark / Allemagne / Grèce / Espagne / France / Irlande / Italie / Luxembourg / Pays-Bas / Autriche / Portugal / Finlande / Suède / Royaume Uni/

Những nước  dự tuyển:

Bulgarie / Roumanie / Turquie

 

Lá cờ âu Châu

 

 

  Năm 1986, Hội đồng Âu Châu (Conseil de l'Europe)  công nhận lá cờ   sáng chế từ lăm 1955, là biểu hiệu của Liên Hiệp Âu Châu

 

 

Arsène Heitz, cựu nhân viên của  Hội Ðồng Âu Châu vẽ mẫu lá cờ. 

Trên nền màu xanh da trời đậm, 12 ngôi sao  tượng trưng cho sự hoàn hảo, trọn vẹn và nhất quán, cũng như lá cờ sẽ  giữ mãi không đổi cho dù số thành viên có tăng lên.

 


 

 

Bài hoan ca Âu Châu

Beethoven, nhà soạn nhạc  Ðức, sinh tại Bon năm 1770, là môn đố của những tư tưởng  cách mạng  Tính chất quảng đại và vui tuơi đã nhập vô âm nhạc của ông, đặc biệt là bài ca vui tươi này

 Bài nhạc này chính thức cho liên hiệp Âu Châu từ năm 1986

 

 

 

 9 tháng 5, ngày của Âu Châu

Ngày này, để tưởng  nhớ đến ngày Tuyên bố Hòa bình thế giới 9 tháng 5 1950 của  ông Tổng trưởng Ngoại giao Robert  Schuman, xem như ngày ra đời của UE (Union Européenne)

 

Ông Thánh Chủ

Thánh chủ Âu Châu là Thánh Benoît de Nurcie (480-543), người thành lập dòng Thánh Benoît 

Thư từ Saint Benoît Réunion ngày 31/01/1938 đến Saint Denis D'Orgues (Pháp), dấu kiện sau lưng bức thư đề  ngày 5/03/1938, có dấu R (Lettre Recommandée - thư bảo đảm- với số bảo đàm, rất hiếm)

 

Màu xanh

Lá cờ gợi hình ảnh của lòng yêu chuộng hòa bình của các nước  trong UE

Màu xanh da trời tượng trưng sự thanh thản