Lịch sử máy tính

Vietsciences-Nam Phương
 
 
 

Máy tính đầu tiên đúng theo nghĩa "máy" là của Blaise Pascal (1623-1662), gọi gọi là Pascaline, chế tạo từ hồi ông mới có 19 tuổi, năm 1642. Lúc đó ông đã là bác học, triết gia và nhà văn. Tiếc thay ông mất quá sớm, mới 39 tuổi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bên trong máy Pascaline

 

 

Máy  Pascaline, mẫu gồm 6 số + đồng xu + đồng denier (1/12 xu) Pascaline với chữ ký của Pascal - 20/05/1642. Mẫu này gồm 4 số + đồng xu + đồng denier Bảng khắc (planche) do Diderot và Alembert diễn tả hệ thống máy móc của Pascaline
 

Mỗi máy sinh ra sau đều thêm một thứ khác hay hơn. Máy tính bằng điện, rồi điện tử, rồi thu gọn lại dần sau đó  dùng điện tử có programming

Thí dụ năm 1937, Howard Aiken chế ra máy dài 17m cao 2,5m

MarkI của IBM  gồm 3300 khớp răng (engrenage), 1400 bộ chuyển mạch (commutateur) được nối với 800 km dây điện

Qua đến Mark II, năm 1947 thì  những khớp răng được thay bằng những đồ điện tử.

Cũng như năm 1943 ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer). không còn những bộ phận cơ học nữa. Nó gồm 18 000 đèn chân không. Nó dùng để làm những con toán để chế ra bom H. Nặng 80 tấn.

Khi thấy rằng những bóng đèn này dẫn điện quá kém, lại cần dùng năng lượng quá lớn vì chúng tỏa nhiệt nhiều nên  lại chế ra EDVAC (Electronic Discrete Variable Computer) cho phép chứa được 1024 chữ trong bộ nhớ trung ương (mémoire centrale) và 20 000 chữ trong bộ nhớ từ (mémoire magnétique)

Transistor ra đời nhờ Bell Labs nênmáy tính càng ngày càng nhỏ vào những năm 50 và càng ngày càng rẻ hơn...