Lịch sử ngành Vật lý

Vietsciences-Nguyễn Toàn
 
3300 Trước CN: Iran, Irak (Mésopotamie)
Chữ viết đầu tiên ở phương Tây 
Khoa đo lường đầu tiên
2900 Trước CN tại: Iran, Irak; Égypte; Ấn Ðộ; Trung Hoa
Những lần quan sát bầu trời đầu tiên có hệ thống
1750 Trước CN tại Trung Hoa
Chữ Tàu đầu tiên
1700 Trước CN tại  Iran, Irak
Bài toán đầu tiên dưới dạng một thủ tục:
Một bài văn chỉ cách  tính số lúa chứa trong tháp xi lô (để chứa lúa mì) hình trụ khi có  những  số đo. Lúc bấy giờ chưa phát minh ra số  Pi , nhưng  thủ tục  kiếm đáp số  tính ra số  Pi  gần đúng: 3,16
 
1090 Trước CN tại  Trung Hoa
- Những phép tính thiên văn đầu tiên bằng dụng cụ  mới, đó là cột đồng hồ mặt trời (gnomon) 
- Những  quyển Bách khoa đầu tiên, chứa  những kiến thức, có  nhiều  suốt lịch sử  Trung Hoa
400 Trước CN tại  Hy Lạp
Trái đất quay quanh chính mó
250 Trước CN tại  Ai Cập
- Trái đât quay quanh mặt trời
- Ératosthène định được độ dài của chu vi trái đầt.
500 Sau CN tại Ấn Ðộ
Bảng Sinus
600 Sau CN tại  Ấn Ðộ
Cách đếm thập phân  vị trí, phát minh này được  truyền đến phương Tây do những người A Rập.
800 Sau CN tại  Bắc  Phi
- Phát minh Ðại Số
- Ánh sáng đi từ vật sang mắt (chớ không phải đi từ  mắt sang vật như trước đó người ta nghĩ)
- Vận tốc ánh sáng rất lớn
- Vận tốc này tùy thuộc nơi tính chất của môi trường
1200 Sau CN tại  Trung Hoa
- Phát minh sự in với những chữ lưu động
- Phát minh la bàn
- Phát minh thuốc súng, dùng làm pháo bông
- Phát minh một loại thuốc chủng ngừa bệnh trái trời
1289 Sau CN tại  Pháp
Ðại học đầu tiên tại Montpellier
Ngay sau đó mở  những đại học: Padoue, Naples (Ý); Toulouse (Pháp); Rome (Ý), rồi Cracovie (Ba Lan).